Op 22 november 2023 zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. De plannen van de politieke partijen hebben invloed op het werk van de waterschappen in Nederland. 

Thema water tijdens de verkiezingen 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit bent, mag je je stem uitbrengen op één van de verkiesbare politieke partijen. Tijdens de verkiezingen laten politieke partijen hun mening horen over verschillende onderwerpen en thema’s waaronder water. 

Waarom laten we als waterschap weten wat wij willen?

Als waterschap werken we dag in en dag uit aan het sterk houden van onze dijken en zorgen we dat er voldoende en schoon water beschikbaar is. Dat doen wij door te werken aan dijkversterkingen, door het zuiveren van rioolwater en door de inzet van peilbeheer om zo de overlast van regen of droogte zoveel mogelijk te beperken. 

Klimaatveranderingen in de toekomst vragen om investeringen in tijd en geld

Door onder andere klimaatverandering wordt ons werk steeds moeilijker. Denk bijvoorbeeld aan droogte, extreme hoosbuien en het stijgen van de zeespiegel. Ook laten de toekomstscenario’s van het KNMI zien dat we op dagelijkse basis te maken krijgen met klimaatverandering  Dijkgraaf: “Veilig leven met water wordt minder vanzelfsprekend”. Met alle experts die werken bij ons waterschap en het doen van investeringen werken we aan een toekomstbestendig zijn. Want ook voor de toekomst willen we zorgen dat de dijken sterk blijven en er voldoende en schoon water beschikbaar is. Maar dit moet ook betaalbaar blijven. 

#WatWaterschappenWillen

De plannen van de politieke partijen hebben invloed op het werk van de waterschappen in Nederland. De investeringen die wij moeten doen voor veilig leven met water leiden tot hogere waterschapsbelasting. Ons doel is om waterschapsbelasting betaalbaar te houden en daarom roepen wij het nieuw te vormen kabinet op om rekening te houden met wat waterschappen willen.