Situatie op 12 juli

  • Het blijft de komende weken droog en aan het eind van de week wordt het warm. Het neerslagtekort en de watervraag nemen daardoor toe, dit is normaal voor de tijd van het jaar. We verwachten vooralsnog geen problemen.
  • Op verschillende zwemwaterlocaties gelden waarschuwing vanwege blauwalgen. Voor de Lijte bij het Paterswoldsemeer geldt een negatief zwemadvies vanwege blauwalgen.
  • De Rijnafvoer is laag en daalt de komende weken verder. Rijkswaterstaat is daarom begonnen met het opzetten van het waterpeil van het IJsselmeer en Markermeer naar -0,15 m NAP om zo zoetwater te bufferen.

Online waterbeeld

Informatie over droogte op één online plek

In het voorjaar en de zomer is de behoefte aan actuele informatie over de situatie over hoe droog of hoe nat het is in ons werkgebied groter. In voorgaande jaren maakten we periodiek een ‘droogtemonitor’. Die is vervangen door een online waterbeeld dat via een ‘storymap’ wordt gepresenteerd. Lees in de storymap meer over het neerslagtekort, de verwachtingen, de mate van aanvoer en de grondwaterpeilen.