Waterbeeld - hoe droog of hoe nat is het nu?


Situatie op 14 juni

  • Door de neerslag van de afgelopen weken is het neerslagtekort voor het werkgebied van Noorderzijlvest momenteel lager dan het landelijk gemiddelde.
  • We houden zoveel mogelijk van de gevallen neerslag vast. Om problemen te voorkomen moeten we ook een deel van het water afvoeren naar zee.
    .

Online waterbeeld

Informatie over droogte op één online plek

Nu het alweer wat langere tijd droog is, is de behoefte aan actuele informatie over de situatie in ons werkgebied weer groeiende. In voorgaande jaren maakten we periodiek een ‘droogtemonitor’. Die is vervangen door een online waterbeeld dat via een ‘storymap’ wordt gepresenteerd. Lees in de storymap meer over het neerslagtekort, de verwachtingen, de mate van aanvoer en de grondwaterpeilen.