Waterbeeld - hoe droog of hoe nat is het nu?

Situatie op 28 juni

  • In het werkgebied van Noorderzijlvest viel in de maand juni tot nu toe meer neerslag dan wat normaal is voor de maand juni, het neerslagtekort is daardoor lager dan het landelijke tekort
  • Momenteel wordt nauwelijks beregend. Wel wordt nog water aangevoerd om zo te zorgen voor voldoende water in de watergangen en stroming in de beken 
  • Voor de Lettelberterplas geldt een waarschuwing voor blauwalgen, voor de Lijte bij het Paterswoldsemeer geld een negatief zwemadvies in verband met blauwalgen.

Online waterbeeld

Informatie over droogte op één online plek

In het voorjaar en de zomer is de behoefte aan actuele informatie over de situatie over hoe droog of hoe nat het is in ons werkgebied groter. In voorgaande jaren maakten we periodiek een ‘droogtemonitor’. Die is vervangen door een online waterbeeld dat via een ‘storymap’ wordt gepresenteerd. Lees in de storymap meer over het neerslagtekort, de verwachtingen, de mate van aanvoer en de grondwaterpeilen.