Situatie 2 augustus

Het online waterbeeld is vandaag geactualiseerd.
De belangrijkste punten voor de situatie in het gebied van Noorderzijlvest zijn op dit moment:

  • Afgelopen weekend viel verspreid over ons werkgebied tussen de 15 en 25 millimeter regen. Momenteel is het neerslagtekort voor ons werkgebied lager dan het landelijke tekort;
  • In verband met de lage Rijnafvoer is zowel de Landelijke Commissie Waterverdeling als de zoetwaterregio waar Noorderzijlvest onderdeel van uitmaakt opgeschaald naar fase 1 ‘dreigend watertekort’;
  • Zolang er voldoende water in het IJsselmeer is, verwachten we geen problemen.

Online waterbeeld

Waterbeeld - hoe droog of nat is het nu?

Informatie over droogte op één online plek

In het voorjaar en de zomer is de behoefte aan actuele informatie over de situatie over hoe droog of hoe nat het is in ons werkgebied groter. In voorgaande jaren maakten we periodiek een ‘droogtemonitor’. Die is vervangen door een online waterbeeld dat via een ‘storymap’ wordt gepresenteerd. Lees in de storymap meer over het neerslagtekort, de verwachtingen, de mate van aanvoer en de grondwaterpeilen.