Situatie 20 september

Het online waterbeeld is vandaag geactualiseerd. De belangrijkste punten voor de situatie in het gebied van Noorderzijlvest zijn op dit moment:

  • Er viel de afgelopen weken verspreid over ons werkgebied 50 tot 100 millimeter neerslag. De regen zorgt voor verlichting in de bovengrond. 
  • We houden zoveel mogelijk water vast. Dit kan niet overal zonder dat de waterstanden te ver stijgen. Daarom voeren we een deel van het water af naar zee. Vanwege de hoge waterstanden op zee parkeren we het overtollige water momenteel tijdelijk op het Lauwersmeer.
  • De inlaat naar Groningen staat dicht. We voeren naar Drenthe nog minimaal water aan. 

Online waterbeeld

Waterbeeld - hoe droog of nat is het nu?

Informatie over droogte op één online plek

In het voorjaar en de zomer is de behoefte aan actuele informatie over de situatie over hoe droog of hoe nat het is in ons werkgebied groter. In voorgaande jaren maakten we periodiek een ‘droogtemonitor’. Die is vervangen door een online waterbeeld dat via een ‘storymap’ wordt gepresenteerd. Lees in de storymap meer over het neerslagtekort, de verwachtingen, de mate van aanvoer en de grondwaterpeilen.