Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, Noord-Drenthe en een klein stukje Friesland voor droge voeten, voldoende en schoon water. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 400.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun vakgebied en passie.

Voor ons team Strategie zoeken we een energieke, initiatiefrijke en deskundige collega in de rol van

Beleidsadviseur Waterkwaliteit en Landbouw

32- 36 uur per week
(vacature nr. 21/07)
Reactie uiterlijk 24 mei 2021

 • Word je enthousiast van waterkwaliteit en de relatie tussen bodem en water?
 • Streef jij naar een betere waterkwaliteit door juist initiatiefrijk verder te kijken dan de sloot?
 • Leg je de verbinding en samenwerking om met anderen de waterschapsdoelen te realiseren?
 • Is werken vanuit een integrale benadering je tweede natuur?
 • En doorzie je snel afhankelijkheden?
 • Dan zoeken wij jou!

Je vormt een effectief koppel met de beleidsadviseur Waterkwaliteit en Natuur. Jullie werken nauw samen met de programmastrateeg voldoende en gezond water. Je draagt bij aan het ontwikkelen van strategische beleidskaders, formuleert uitgangs- en standpunten rondom het onderwerp waterkwaliteit en landbouw en adviseert hierover. Binnen diverse teams in ons waterschap werken we aan de waterkwaliteit. De ‘waterkwaliteitsportefeuille’ omvat: Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), visserijbeleid, zwemwater, ecologische doelstellingen/chemische normering en biodiversiteit.

Dit ga je doen

 • Voor het waterschap ben je coördinator en aanspreekpunt voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Ook neem je deel aan de overleggen.
 • Voor het programma Gouden Gronden ben je ons interne aanspreekpunt. Je zit in de projectgroep voor de inhoudelijk inbreng. Je zit in de kerngroep, samen met de andere opdrachtgevers, waarin je namens het waterschap de in te zetten financiële middelen beheert.
 • Samen met de programmastrateeg van voldoende en gezond water bepaal je voor welke opgaven we het meest effectief subsidiebronnen kunnen in zetten. Zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
 • Binnen onze KRW-processen heb je een belangrijke (inhoudelijke) inbreng bij het opstellen van de watersysteemanalyses. Waar nodig leid je deeltrajecten of -onderzoeken.
 • Je bent inhoudelijk sparringpartner voor de collega’s binnen de groep waterkwaliteit.
 • Je volgt actief de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit en landbouw.
 • Voor het onderwerp waterkwaliteit en landbouw vertegenwoordig je het waterschap in landelijke en regionale netwerken. Je participeert waar nodig in onderzoeken en projecten.

Dit bieden we jou

 • Een baan in een dynamisch, maatschappelijke werkveld bij een platte organisatie in ontwikkeling.
 • In eerste instantie een dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar). Bij een gebleken positieve match en beoordeling, zetten we je arbeidsovereenkomst graag om naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Een salaris in functieschaal 11 maximaal € 5.095,-- bruto per maand (norm 1 juli 2020) bij een fulltime dienstverband. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Daarnaast ontvang je bovenop je brutosalaris 20% IKB (Individueel Keuze Budget), dit kun je uit laten betalen of op een andere manier inzetten, bijvoorbeeld om extra verlof te kopen.
 • Een pensioenregeling bij het ABP pensioenfonds.
 • Uitstekende mogelijkheden om een goede balans te creëren tussen werk en privé, bijvoorbeeld met onze thuiswerkmogelijkheden.
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eigen budget voor opleidingen en een vergoeding voor de reiskosten van woon-werk of thuiswerkvergoeding.
 • Je standplaats is Groningen. Deze is goed bereikbaar met eigen auto of OV.

Dit vragen we van je

 • Je werkt aantoonbaar op HBO+/WO-niveau en hebt bij voorkeur een HBO+/WO-opleiding in een relevante studierichting afgerond. Bijvoorbeeld een opleiding in de richting waterkwaliteit en ecologie of een vergelijkbare richting als aardwetenschappen of land- en watermanagement.
 • Je hebt affiniteit met de agrarische sector, specifiek in de relatie met waterkwaliteit.
 • Een brede kennis van en goed inzicht in de beleidsterreinen van de overheidswereld, waarbij ervaring met het waterschap een pré is.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Je bent adviesvaardig en communiceert helder en energiek. 
 • Je schrijft helder, toegankelijk en compact.
 • Je hebt een uitgebreid landelijk en regionaal netwerk binnen het thema Waterkwaliteit en Landbouw.

Je nieuwe team

Als beleidsadviseur Waterkwaliteit en Landbouw werk je in het team Strategie. Dit nieuwe team bestaat uit 22 medewerkers. Voor de hele organisatie ontwikkelt dit team strategisch beleid op het gebied van waterveiligheid, watersystemen en afvalwaterketen.

Wat verder goed is om te weten

Waterschap Noorderzijlvest bevindt zich in een uniek gebied waarbij bodemdaling als gevolg van aardgaswinning en aardbevingen het waterbeheer aanzienlijk beïnvloeden. De gevolgen van deze ontwikkelingen als ook klimaatverandering hebben effect hebben op het (afval)watersysteem. Een stijgende zeespiegel, meer en langere perioden van hevige regen, afgewisseld met langdurige droogte, maar ook de opgaven op het vlak van duurzaamheid en nieuwe (probleem)stoffen: problemen die vragen om robuuste oplossingen. Wij willen dat ons (afval)watersysteem zo veel mogelijk natuurlijk functioneert en dat het voor de lange termijn klimaatbestendig, veerkrachtig en gezond is. Dit vraagt van ons passende en betaalbare maatregelen in een maatschappij die daarover mee wil praten en invloed op wil uitoefenen.

Om de uitdagingen van ons waterschap in goede banen te leiden, voeren we een organisatie optimalisatie door, zodat we beter in staat zijn om toekomstgericht en integraal te werken. We denken dat we hiermee een goede basis leggen om strategisch te denken, de plannen vervolgens te vertalen naar ons dagelijks werk en het werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. En dat wordt steeds belangrijker in een maatschappij die verandert en veel van ons vraagt.

Is je interesse gewekt

Ben je enthousiast en beschik je over de gevraagde kwaliteiten? Graag ontvangen we dan je motivatie met CV uiterlijk 24 mei 2021 onder vermelding van het vacaturenummer 21/07 via vacature@noorderzijlvest.nl.

 • De gesprekken vinden plaats op 4 juni 2021.

Wil je meer weten

Neem dan contact op met Gerwin Zantingh, teammanager Strategie, telefoonnummer 050-304 8318. Een assessment kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

De waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Hunze & Aa’s, Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en het Noordelijk Belastingkantoor hebben met elkaar afgesproken dat zij over en weer sollicitanten beschouwen als semi-interne kandidaten. De vacature wordt gelijktijdig in- en semi-intern bekend gemaakt. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Waterschap Noorderzijlvest streeft ernaar om de organisatie een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Daarom worden kandidaten uit speciale doelgroepen uitdrukkelijk verzocht te reageren.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Stap in de waterwereld

Werken bij Noorderzijlvest gaat ergens over! Met de inzet van de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat je droge voeten houdt. En dat is hard nodig. Want een groot deel van ons gebied ligt onder de zeespiegel.

Werken bij ons

Heb je gevonden wat je zocht?