Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie. 

Voor ons team Strategie zoeken we een nieuwsgierige collega met politiek bestuurlijke sensitiviteit die lef toont in de rol van:

Strategisch Omgevingsmanager

32-36 uur per week
vacature nr. 21/03)

Werk je graag strategisch en team overstijgend? Ben jij politiek bestuurlijk sensitief en weet je goed hoe in het politiek bestuurlijke veld strategisch te acteren? Ben je een verbinder die vanuit strategie de juiste mensen binnen en buiten de organisatie in stelling brengt? Durf je daarbij buiten de gebaande paden te lopen? Geef je gevraagd en ongevraagd advies, waarbij je lef, eigenzinnigheid en creativiteit toont? Dan zoeken wij jou!

Samen met je collega strategisch omgevingsmanager vorm je ogen en de oren voor het dagelijks bestuur en het managementteam. Als strategisch omgevingsmanager zie je jezelf in- en extern als een vooruitgeschoven post bij de ontwikkeling van nieuwe (algemene) beleidskaders en de verkenning op onderwerpen die voor onze organisatie impact hebben of gaan krijgen. Je hebt een goed gevoel voor de inhoud. Tegelijkertijd kun je vanuit het waterschapsbelang invulling geven aan integrale oplossingen waarbij je de inhoud overstijgt.

Dit ga je doen

 • Je hebt de regie op de voorbereiding van diverse bestuurlijke agenda’s met o.a. gemeenten, belangenorganisaties en andere relaties. Voor jou is het vanzelfsprekend dat je gemaakte afspraken, gedane toezeggingen bewaakt en waar nodig zelf uitvoering geeft aan afspraken.
 • Je voert actief regie op ons relatiebeheer met o.a. gemeenten, provincies en terrein beherende organisaties, zodat dit georganiseerd en soepel verloopt. Samen met de dagelijks bestuurder bereid je de gesprekken voor en ga je mee als adviseur als dat gewenst is.
 • Je kijkt strategisch vooruit en verkent met samenwerkingspartijen mogelijk nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen en toetst deze op wenselijkheid en haalbaarheid. Dit kan op ad-hoc basis zijn, maar ook door mee te draaien in samenwerkingsverbanden. In de situatie waarbij ook bestuurlijk overleg is georganiseerd, zorg je voor de tijdige aanlevering van annotaties.
 • Je bouwt en onderhoudt een duurzaam netwerk met onze interne en externe stakeholders.
 • De belangen van ons waterschap breng je vroegtijdig in bij regionale onderwerpen, zoals de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies en andere voorkomende initiatieven. Van onze stakeholders weet je wat er leeft. Je brengt dit bij de juiste mensen in onze organisatie.
 • In het voortraject van beleidsaanpassingen en (ruimtelijke) ontwikkelingen zorg je voor een helder beeld van de verschillende belangen en wensen. Je speelt hierbij in op kansen in de omgeving met oog voor belangen (tegenstellingen) en brengt hier advies over uit.
 • Je schroomt niet om initiatief te nemen om in gesprek te gaan met direct belanghebbenden in het veld. Je haalt input op die voor ons waterschap belangrijk is, tegelijkertijd behartig je onze belangen.
 • Voor het bestuur vervul je ad-hoc opdrachten. Bijvoorbeeld het opstellen van schriftelijke reacties op vragen en verzoeken van onze omgeving of bestuur.

Dit bieden we jou

 • Een baan in een dynamisch, maatschappelijke werkveld bij een platte organisatie in ontwikkeling.
 • In eerste instantie een dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar). Bij een gebleken positieve match en beoordeling, zetten we je arbeidsovereenkomst graag om naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Een salaris in functieschaal 11 maximaal € 5.145,- bruto per maand (norm 1 januari 2021) bij een fulltime dienstverband. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Daarnaast ontvang je bovenop je brutosalaris 20% Individueel Keuze Budget (IKB), dit kun je uit laten betalen of op een andere manier inzetten, bijvoorbeeld om extra verlof te kopen.
 • Een pensioenregeling bij ABP pensioenfonds.
 • Uitstekende mogelijkheden om een goede balans te creëren tussen werk en privé met onze thuiswerkmogelijkheden.
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eigen budget voor opleidingen en een vergoeding voor woon-werk reiskosten of thuiswerkvergoeding.
 • Je standplaats is Groningen. Deze is goed bereikbaar met eigen auto of OV.

Dit vragen we van je

 • Je werkt aantoonbaar op WO-niveau. Je hebt bij voorkeur een WO-opleiding in een relevante studierichting afgerond.
 • Je hebt brede kennis van en goed inzicht in de beleidsterreinen van de overheidswereld. Ervaring met het waterschap is een pré.
 • Je bent een allrounder en verbinder. Je hebt een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit en je bent in staat het krachtenveld te doorzien.
 • Je anticipeert en schakelt makkelijk tussen inhoud, procedures en proces. Je voelt aan wanneer je wat moet agenderen. Je bent zo in staat om een weloverwogen oordeel te vormen en hierover spot-on te adviseren.
 • Je hebt een scherp oog en oor voor wat er in de omgeving leeft. Je speelt in op de gevoeligheden en belangentegenstellingen die er zijn. Je durft het initiatief te nemen en treedt waar nodig op als bemiddelaar.
 • Je communiceert helder en energiek. Je schrijft helder, toegankelijk en compact.

Je nieuwe team

Als omgevingsmanager werk je in het team Strategie. Dit nieuwe team bestaat uit 22 medewerkers. Voor de hele organisatie ontwikkelt dit team strategisch beleid op het gebied van waterveiligheid, watersystemen en afvalwaterketen. Uit de voormalige teams Strategie & Beleid van Watersystemen & Waterveiligheid en Afvalwaterketen is in januari 2021 het team Strategie als nieuw team gestart.

Wat verder goed is om te weten

Het waterschap Noorderzijlvest bevindt zich in een uniek gebied waarbij bodemdaling als gevolg van aardgaswinning en aardbevingen het waterbeheer aanzienlijk beïnvloeden. De gevolgen van deze ontwikkelingen als ook klimaatverandering hebben effect hebben op het (afval)watersysteem. Een stijgende zeespiegel, meer en langere perioden van hevige regen, afgewisseld met langdurige droogte, maar ook de opgaven op het vlak van duurzaamheid en nieuwe (probleem)stoffen: problemen die vragen om robuuste oplossingen. Wij willen dat ons (afval)watersysteem zo veel mogelijk natuurlijk functioneert en dat het voor de lange termijn klimaatbestendig, veerkrachtig en gezond is. Dit vraagt van ons passende en betaalbare maatregelen in een maatschappij die daarover mee wil praten en invloed op wil uitoefenen. Om de uitdagingen van ons waterschap in goede banen te leiden, voeren we een organisatie optimalisatie door, zodat we beter in staat zijn om toekomstgericht en integraal te werken. We denken dat we hiermee een goede basis leggen om strategisch te denken, de plannen vervolgens te vertalen naar ons dagelijks werk en het werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. En dat wordt steeds belangrijker in een maatschappij die verandert en veel van ons vraagt.

Is je interesse gewekt?

Ben je enthousiast en beschik je over de gevraagde kwaliteiten? Graag ontvangen we dan je motivatie met CV onder vermelding van het vacaturenummer 21/03 via vacature@noorderzijlvest.nl.

 • Omdat we graag direct in gesprek gaan met interessante kandidaten hebben we geen sluitingsdatum in de vacature staan.
 • We zullen de vacature sluiten wanneer we een geschikte kandidaat gevonden hebben.
 • Een assessment kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wil je meer weten?

Wil je meer informatie over de vacature en de voortgang van de procedure? Contactpersoon is Gerwin Zantingh, teammanager Strategie, telefoonnummer 050-3048318.

Waterschap Noorderzijlvest streeft ernaar om de organisatie een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Daarom worden kandidaten uit speciale doelgroepen uitdrukkelijk verzocht te reageren.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Stap in de waterwereld

Werken bij Noorderzijlvest gaat ergens over! Met de inzet van de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat je droge voeten houdt. En dat is hard nodig. Want een groot deel van ons gebied ligt onder de zeespiegel.

Werken bij ons

Heb je gevonden wat je zocht?