Op woensdag 14 december 2022 vergadert het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest.

Vergadering

  • AB-vergadering van 14 december is digitaal.
  • Er bestaat de mogelijkheid om de vergadering via een live-stream te volgen: noorderzijlvest.bestuurlijkeinformatie.nl/calendar(externe link). De link is ongeveer 5 minuten voor aanvang van de vergadering actief.
  • Er wordt een video-opname gemaakt van de vergadering die achteraf op onze website is te bekijken.

Inspreken

Je kunt tijdens een algemeen bestuursvergadering inspreken. Dit betekent dat je je mening over een onderwerp kunt geven tijdens een ingepast moment van de vergadering.

Wil je gebruik maken van het inspreekrecht?

Neem dan minimaal 24 uur van te voren contact op met de griffie via griffie@noorderzijlvest.nl

Agenda en vergaderstukken

Agenda en vergaderstukken beschikbaar via noorderzijlvest.bestuurlijkeinformatie.nl(externe link)