Op terrein gelegen aan de RWZI in Garmerwolde onderzoeken we de mogelijkheden voor de realisatie van een zonnepark: een veld met zonnepanelen waar met behulp van zonne-energie elektriciteit duurzaam wordt opgewekt.

Energieneutraal waterschap

Dit project doen we enerzijds vanuit het Klimaatakkoord: internationale klimaatdoelen waarbij we als overheden in Nederland 49% CO2-reductie in 2030 moeten realiseren. Anderzijds willen we zelf graag een energieneutraal waterschap zijn en zo zorgdragen voor een vermindering van de CO2-uitstoot vanuit fossiele energie.

Garmerwolde voorkeurslocatie

De gemeente Ten Boer wil de komende jaren ruimte geven aan zonne-energie. De gemeenteraad heeft in het Beleidskader Zonneparken Ten Boer de mogelijke locaties hiervoor vastgelegd. Eén van deze locaties is het voormalige slibdepot van Waterschap Noorderzijlvest en omliggende gronden tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal. Naar aanleiding van het beleidskader van de gemeente hebben ontwikkelaar Ecorus en Waterschap Noorderzijlvest het initiatief genomen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de realisatie van een zonnepark op de door de gemeente aangegeven locatie.

Partijen

Ecorus is een organisatie dat zonne-energieprojecten ontwikkelt. Voor bedrijven, woningcorporaties en landeigenaren verzorgen zij het gehele zonne-energietraject. Van subsidieaanvraag, vergunningen en financiering tot aan realisatie en ingebruikname.

In de verkenning naar een mogelijk zonnepark nabij de zuivering van Garmerwolde zijn de lokale dorpsvertegenwoordigingen en energiecoöperaties betrokken.

Alternatieve methodes energiewinning

Zonnepark Ecorus

 

Een waterschap heeft in zijn dagelijks werk direct te maken met de effecten van klimaatverandering, zoals intensievere buien en langere periodes van droogte. De emissie van CO2 draagt bij aan de klimaatverandering. Daarbij heeft het waterschap in haar gebied direct te maken met de gevolgen van fossiele energiewinning: anticiperen op bodemdaling en aardbevingsbestendig maken van de objecten. Reden te meer om alternatieve methodes van energiewinning grondig te onderzoeken.

Heb je gevonden wat je zocht?