Waterschap Noorderzijlvest bedient per 2 juni de sluis Oosterdijkshorn in Ten Boer en de bijbehorende brug, op afroep. In verband met het coronavirus, werd de afgelopen maanden vastgehouden aan de bedieningstijden die in de winter gelden. Deze maatregel is sinds 1 juni opgeheven. Noorderzijlvest sluit hiermee aan bij de lijn die de provincie Groningen hanteert.

Aanmelden

Noorderzijlvest opent de sluis en bijbehorende brug vanaf 2 juni op aanmelding. Dit kan op alle dagen van de week, tussen 08.00 en 17.00 uur. U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 06 53610038.

Afstand houden

Het waterschap roept gebruikers van bruggen en sluizen op zich te houden aan de voorschriften van de Rijksoverheid en 1,5 meter afstand te bewaren. Alle opvarenden wordt verzocht om niet naast elkaar af te meren, aan boord te blijven en de aanwijzingen van de brug- of sluiswachter op te volgen. Tijdens een brugopening komen weggebruikers ook bij elkaar. Voor deze groep geldt eveneens dat ze 1,5 meter afstand moeten houden. De veiligheid staat voorop, in en rondom de sluis. Als deze in gevaar komt, gaan we de maatregelen opnieuw bekijken.

Sluis en brug oosterdijkshorn

Foto: Sluis en brug Oosterdijkshorn

Vaarwegbeheer

U vindt hier actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarwegen en onderhoudswerkzaamheden in ons beheergebied .

Vragen?

Neem contact op met Arjan Groeneveld van waterschap Noorderzijlvest.