Vissen moeten vrij kunnen trekken tussen voedsel-, overwinterings- en voortplantingsgebieden. Stuwen en gemalen zorgen voor knelpunten in de trek of vismigratie. Wij pakken die knelpunten aan. Bijvoorbeeld door vispassages aan te leggen. In ons gebied zijn daar nu 29 van. Om te weten of de vispassages werken, doen we onderzoek naar de routes die vissen zwemmen.

Vissen monitoren met camera

Er worden nu drie vispassages onderzocht met een Fishcounter. Een Fishcounter telt hoeveel vissen er op een bepaalde locatie voorbij zwemt.Wanneer een vis langs zwemt, legt elektronica de zwemrichting vast en meet de grootte van de vis. Een camerasysteem met bewegingsdetectie bepaalt de vissoort. Het systeem meet een jaar lang 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de periode van de trek van de vissen en de werking van de vispassages. Deze informatie gebruiken we om de werking van bepaalde vispassages te evalueren. De fishcounters zijn aangebracht bij gemaal Schaphalsterzijl en twee vispassages bij stuw Wortelpot en Mugtil.

Vissen monitoren met zender

Welke route leggen rivierprikken en windes af? Voor het antwoord op de vraag hebben vissen een zender gekregen. Rivierprikken bij Lauwersoog en windes bij Roden (het Peizerdiep). Op strategische plekken staan ontvangers. Komt er een prik of winde met een zender langs, dan registreert de ontvanger dat. Een strategische plek is bijvoorbeeld een kruising van waterwegen. Welke route kiest de vis op de kruising? Windes die in het Peizerdiep een zender hebben gekregen, hebben we al gesignaleerd bij de sluizen in Lauwersoog.

Met wie werken we samen

Deze onderzoeken doen we samen met:

  • Hengelsportfederatie Groningen Drenthe
  • ecologisch onderzoekbureau Visadvies
  • Hogeschool Van Hall-Larenstein
  • onderzoeksinstituut IMARES

Vragen

Bel ons: 050 304 89 11
maandag tot en met vrijdag

  • 08:00 - 16:30 uur

Contact

Heb je gevonden wat je zocht?