Hieronder zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen op een rij.

Wanneer zijn de verkiezingen?

De verkiezingen zijn op woensdag 15 maart 2023, samen met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

Wat zijn belangrijke data in de verkiezingsperiode?

 
DatumOnderwerp
Uiterlijk 19 december 2022Indienen registratieverzoek aanduiding politieke groeperingen
23 t/m 27 januari 2023Mogelijkheid tot voorcontrole kandidaatstellingsformulieren 
30 januari 2023Dag van Kandidaatstelling
3 februari 17.00 uur 2023Openbare zitting centraal stembureau, beslissing over geldigheid kandidaatstelling en nummering kandidatenlijsten 
15 maart 2023Dag van stemming
23 maart 2023Openbare zitting centraal stembureau: vaststelling uitslag
27 maart 2023Laatste vergadering AB; onderzoek geloofsbrieven
29 maart 2023Eerste vergadering nieuw algemeen bestuur

Onder welk waterschap val ik?

Op www.waterschappen.nl/mijn-waterschap(externe link) zie je onder welk waterschap je valt.

Meer informatie over het werk van de waterschappen vind je op www.waterschappen.nl(externe link).

Wat doet Waterschap Noorderzijlvest?

Wij dragen in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland elke dag bij aan veilig leven met water. Wij werken aan schoon, gezond en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen. Met gemalen pompen we water in en uit het gebied, om bijvoorbeeld droogte of een hoog waterpeil tegen te gaan. Daarnaast maken wij het water van burgers en bedrijven schoon.

Zorgen de waterschappen ook voor schoon drinkwater?

Nee, de waterleidingbedrijven zorgen voor schoon drinkwater uit de kraan. De waterschappen maken het afvalwater schoon en lozen het schone water als oppervlaktewater in de natuur.

Waarom betaal ik waterschapsbelasting?

Je betaalt waterschapsbelasting voor:

 • Het onderhouden en maken van sterke en veilige dijken in Nederland.
 • Schone sloten, rivieren en meren.
 • Het schoonmaken van afvalwater.

Meer informatie vind je op:

Maakt het uit op welke politieke partij ik stem?

Ja, de manier waarop de dijken worden onderhouden en het afvalwater wordt schoongemaakt, bepalen de politieke partijen waarop je stemt. Bijvoorbeeld:

 • Vind jij het belangrijk dat het waterschap op een milieuvriendelijke manier afvalwater schoonmaakt? Of moet het juist zo goedkoop mogelijk?
 • Moet het waterpeil in sloten vooral geschikt zijn voor de boeren, of vooral voor de natuur? 
 • Hoe spelen we in op de klimaatverandering?
 • Vind jij dat het waterschap moet zorgen voor wandelpaden langs het water, of vind je dat zonde van het geld?

Is er een stemhulp voor de waterschapsverkiezingen?

Ja, begin 2023 komt er een stemhulp. Deze is nu nog niet klaar. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Wanneer mag je stemmen?

Je mag stemmen bij de waterschapsverkiezingen als je:

 • 18 jaar of ouder bent.
 • Op de dag van kandidaatstelling volgens de Basisregistratie Personen woont in het beheergebied van een waterschap.
 • En niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Hoe lang zijn de stembureaus geopend?

 • Je krijgt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen een stempas thuisgestuurd. Hierop staan je de openingstijden van het stembureau bij jou in de buurt.
 • De meeste stembureaus openen rond 07.30 uur en sluiten om 21.00 uur.

Kan ik mijzelf ook verkiesbaar stellen voor de waterschapsverkiezingen?

Dat kan. Je kunt jezelf kandidaat stellen via verschillende manieren via bestaande partijen en/of organisaties. Of je kunt zelf een partij oprichten. Begin tijdig met je voorbereidingen om te voorkomen dat je geen belangrijke data mist.

Meer informatie Kandidaatstelling verkiezingen

Ik ben mijn stempas verloren. Wat nu?

Neem contact op met je eigen gemeente. Je krijgt dan een vervangende stempas.

Wat is een kiezerspas?

Met een kiezerspas kun je ook buiten je eigen gemeente stemmen. Je moet wel stemmen binnen het waterschap waar je woont.

Kan iemand in een ander waterschap voor mij stemmen?

Nee, iemand uit een ander waterschap mag niet voor jou stemmen.

Meer informatie

Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Op die dag kun jij namelijk meebeslissen over het werk van ons waterschap. Want jouw stem of jullie stemmen bepalen wie er straks in het nieuwe bestuur van het waterschap komt.

Heb je vragen over de verkiezingen? Stuur een e-mail naar:

Heb je gevonden wat je zocht?