De aanmelding is gesloten. Je kon je aanmelden tot 19 juli 2021.

Waterschap Noorderzijlvest daagt creatieve ondernemers uit om waarhuis Schaphalsterzijl in Winsum nieuw leven in te blazen. Waterschap Noorderzijlvest heeft gebouwen in haar bezit die geen primaire waterstaatkundige functie meer vervullen. Als onderdeel van het beleid cultuurhistorie voert het waterschap een strategie dat inzet op de herontwikkeling van deze gebouwen. Sommige van deze panden staan nu leeg en dat is een gemiste kans. Niet alleen kost het jaarlijks beheer en onderhoud, tijd en geld. Het zijn ook unieke objecten, soms monumentaal en met een eigen waterverhaal. Het waterschap wil deze verhalen delen en wil dat het liefst in samenwerking met anderen doen.

Aanmelding gesloten

De aanmelding is gesloten. Je kon je aanmelden tot 19 juli 2021.

Het gebouw: Het Waarhuis Schaphalsterzijl langs Schaphalsterzijl in Winsum

Langs de Schaphalsterzijl in Winsum staat de voormalige sluiswachterswoning met schuur. De voorkeur gaat ernaar uit om één partij te vinden die het waarhuis Schaphalsterzijl weer nieuw leven in kan blazen.  Het doel van deze procedure is om de juiste partner te selecteren voor dit watererfgoed in Winsum.

Hoe werkt het?

Er wordt gezocht naar een ondernemer of partij die aansluit bij de ambities van het waterschap en op eigentijdse wijze invulling geeft aan het waterverhaal van dit unieke object. Om die partij uiteindelijk te vinden heeft het waterschap ervoor gekozen om een bepaald proces te doorlopen. Dit proces heeft overeenkomsten met een niet-openbare aanbestedingsprocedure. Alleen is er in deze situatie geen sprake van een aanbestedingsplichtige opdracht.

Het te volgen proces om een partij te vinden die aansluit bij de ambities van het waterschap ziet er als volgt uit.

 Er is sprake van een proces dat bestaat uit twee fasen. Een selectiefase en een gunningsfase:

  • De selectiefase is openbaar. Op basis van de inschrijvingen worden minimaal twee en maximaal vijf partijen geselecteerd. De geselecteerden worden uitgenodigd om in te schrijven en ontvangen daarvoor de gunningsleidraad.
  • In de gunningsfase wordt de inschrijvers verzocht een compleet ondernemersplan met sluitende businesscase op te stellen. De plannen worden in deze fase beoordeeld op basis van de vooraf vastgestelde criteria die in de gunningsleidraad verder worden toegelicht.

Beoordeling

Partijen worden in twee rondes beoordeeld.

  • In de eerste ronde (selectiefase) is een beknopte planvisie voldoende. Op basis daarvan worden twee tot vijf partijen geselecteerd.
  • In de tweede ronde (gunningsfase) moet de planvisie zijn uitgewerkt naar een volledig businessplan, inclusief een financiële onderbouwing.
  • De uiteindelijke winnaar wordt geselecteerd op basis van de selectiecriteria, zie documenten onderaan de pagina.

Er wordt gezocht naar een creatieve invulling voor de komende 25 jaar. Een belangrijk doel van deze nieuwe invulling is de lange termijn duurzame instandhouding van het waarhuis met schuur. In de tweede ronde moeten inschrijvers met een businesscase aantonen dat deze lange termijn instandhouding bekostigd kan worden vanuit de exploitatie.

Planning

ActiviteitDatum

Publicatie

  • Verdiepen in de selectiecriteria voor dit project
  • Schets jouw visie en laat zien hoe je in grote lijnen aansluit op de criteria
19 mei 2021
Aanmelden en inleveren planvisieVoor 19 juli 2021
2-5 partijen worden geselecteerd en bekendgemaakt30 augustus 2021
Geselecteerde partijen werken het plan en de businesscase verder uit6 september 2021
Mogelijkheid voor bezichtiging gunningsfase15 en 16 september
Inleveren voorstel en bieding25 oktober 2021
Voornemen tot gunning22 november 2021

Heb je gevonden wat je zocht?