Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt. Het gaat vaker en harder regenen. We krijgen meer te maken met langere periodes van droogte. Dat betekent dat de manier waarop we hier in Nederland leven dat dat meer van ons vraagt. 

Klimaatbestendig bouwen

Dat betekent ook dat de manier waarop we nieuwe woningen gaan bouwen, nieuwe bedrijven bouwen maar ook wegen aanleggen moet veranderen. Natuurlijk, we hebben een enorm tekort aan woningen, dus de komende jaren zal er ontzettend veel bijgebouwd moeten worden. Maar als waterschappen vinden we het ontzettend belangrijk dat dit op een klimaatbestendige manier gebeurt. Dat er rekening wordt gehouden met de manier waarop het water werkt en hoe de bodem in elkaar zit. Dit moet echt veel beter dan we de afgelopen eeuwen hebben gedaan. We pleiten daarom voor veel strengere regelgeving op het gebied van bouwen en ruimtelijke inrichting en dat water en bodem leidend wordt in de manier waarop we met bouwen omgaan in Nederland.

Aanpakken van watervervuiling

Als waterschappen investeren we ongelofelijk veel in het zuiveren van ons afvalwater. Maar daar redden we het niet alleen mee. We hebben eigenlijk veel strengere regelgeving nodig om te voorkomen dat al die schadelijke stoffen in ons water komen zodat wij ze er niet allemaal uit hoeven te halen. Natuurlijk, we doen ontzettend veel en we worden steeds slimmer. We zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig om te kijken of we medicijnen uit het oppervlaktewater kunnen halen. We kunnen niet doorgaan met ons oppervlaktewater, ons water in de rivieren, beken en kanalen te gebruiken als een soort afvalputje. We moeten ons water daarom meer zuiveren. Dit kunnen we niet alleen. We kunnen niet tegen de vervuiling op blijven zuiveren. We hebben daarom strengere regelgeving nodig, daar pleiten we voor om het echt aan de bron aan te pakken. 

De gevolgen van klimaatveranderingen voor dijkversterkingen

Veilig leven met water is voor ons land altijd een uitdaging geweest. Ook voor onze regio. Met het veranderende klimaat en de stijgende zeespiegel wordt het nog ingewikkelder. Daarom investeren we op dit moment in het verhogen en versterken van onze dijken. Een enorme opgave die ontzettend veel geld kost. En dat zal de komende jaren zo blijven. Maar het is voor onze regio niet voldoende. Om het water wat zich achter de dijk verzamelt op zee te krijgen, hebben we grotere en sterkere gemalen nodig. En dit vraagt ontzettend veel investeringen, ontzettend veel geld. Dit kunnen we als regio niet alleen dragen, we roepen daarom de politiek op om voldoende geld voor waterveiligheid beschikbaar te houden.