In het waterbeheerprogramma (waterbeheerplan) staat omschreven wat we als waterschap in de periode 2016 – 2021 de komende jaren gaan doen.

Doelen en maatregelen

Voor de belangrijkste taken hebben we doelen gesteld en maatregelen om die doelen te halen. Met die maatregelen zorgen we voor veilige dijken en kades, schoon en gezond water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen.

  • De maatregelen hebben we afgestemd op de plannen en doelen van andere overheden en gebiedspartners.
  • Daarnaast heeft het plan ter inzage gelegen.

Heb je gevonden wat je zocht?