Noorderzijlvest geeft elk seizoen een kort overzicht van aansprekende projecten van het waterschap op het gebied van jeugd en educatie. Voor deze winter is er extra aandacht voor thuisonderwijs.

Virtuele veldexcursie

Noorderzijlvest heeft samen met Hunze en Aa’s 8 virtuele veldwerklocaties laten maken die in Groningen en Noord-Drenthe liggen. Leerlingen kunnen zo virtueel veldwerk uitvoeren. In plaats van echt naar een veldwerkgebied te gaan, bekijken de leerlingen 360-graden foto’s van verschillende veldwerklocaties en maken opdrachten om zo kort onderzoek te doen naar een of meer watervraagstukken. Leerlingen kunnen hun device voor zich houden en om zich heen bewegen. Hierdoor krijgen ze het gevoel dat ze zelf kunnen ‘rondkijken’ op de veldwerklocaties. De locaties zijn o.a. het Eemskanaal, een RWZI, het Zuidelijk Westerkwartier en de binnenstad van Groningen. Het lesmateriaal wordt in 2021 verspreid onder aardrijkskunde docenten.

Technasium project De Waterwolf

Alle 2e klas technasia-leerlingen in provincie Groningen zijn begonnen aan een uitdagende opdracht om boezemgemaal. De Waterwolf te herontwerpen. Dit op een manier die bij de toekomst past en bijdraagt aan oplossingen voor gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast moet de uitwerking een positief effect hebben voor de directe omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie, energieopwekking of esthetiek. Het project is in volle gang en inmiddels zijn er al verschillende feedbacksessies geweest aan de hand van moodboards. De leerlingen konden zo de oplossingen die ze willen uitwerken presenteren. Dit alles ging in online sessies. Er kwamen leuke ideeën langs, zoals een fitnessplek bij het gemaal, waarmee energie wordt opgewekt en een waterterras waar duurzame rommelmarkten worden gehouden.

Kinderworkshop Klimaatweek

Van 19 t/m 25 januari 2021 vindt de Klimaatadaptatieweek Groningen plaats. In deze week worden tal van digitale evenementen, projecten en activiteiten georganiseerd rondom klimaatadaptatie. Het programma zit boordevol leuke, vernieuwende en inspirerende elementen. Op zaterdag 23 januari is er een ochtend waarbij de events in het teken staat van de jeugd. Met allerlei online workshops kunnen kinderen deelnemen en meedenken over het klimaat. Noorderzijlvest biedt dan de workshop De ‘sterke, slimme dijk’ aan voor 10-13 jaar. Vooraf krijgen de kinderen hiervoor het ‘Sterke & slimme dijk’ pakketje thuisgestuurd met o.a. een VR-brilletje. Hiermee kunnen ze de 360-graden video’s bekijken van de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl en het virtuele bezoekerscentrum Lauwersmeerdijk bezoeken.

Thuisonderwijs

Waterschap Noorderzijlvest heeft verschillende mogelijkheden voor thuisonderwijs! Neem snel een kijkje op onderstaande links. Wil je ook het ‘Sterke & slimme dijk’ pakketje voor 10-13 jaar thuisgestuurd krijgen? Vraag naar de mogelijkheden en stuur een email naar educatie@noorderzijlvest.nl

www.waterschappen.nl/democratiegame
www.waterophetschoolplein.nl
www.droppiewater.nl
Lesmateriaal 

Klimaatadaptatieweek Groningen


www.klimaatadaptatiegroningen.nl