De watertoets is een instrument voor ruimtelijke plannen in het landelijk en stedelijk gebied. De watertoets zorgt ervoor dat er aandacht is voor voldoende en schoon water. 

Wie kan een watertoets laten doen? 

  • Alle overheden die ruimtelijke plannen maken moeten de watertoets laten doen.
  • Ben je particulier of ondernemer en heb je een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig? Dan moet je ook een watertoets laten doen.

Hoe werkt het? 

De gemeente vraagt de watertoets namens jou aan bij de ‘waterbeheerder'. Dit is de overheid die verantwoordelijk is voor het waterbeheer in het gebied waar het plan over gaat. Meestal is dit het waterschap. 

Hoe verloopt de procedure? 

Je krijgt zo snel mogelijk onze reactie. We reageren binnen 6 weken. 

Heb je gevonden wat je zocht?