Iedereen die woont, werkt en recreëert aan het water moet zich houden aan bepaalde regels. Voor veel activiteiten in de buurt van dijken, water en grondwater heb je een vergunning nodig of moet je een melding doen. In de Waterwet staat wat je moet melden en waarvoor je een vergunning nodig heeft.

Acht wetten samengevoegd tot één wet

Sinds december 2009 kent Nederland één Waterwet. Vroeger hadden we acht verschillende waterwetten. Bijvoorbeeld de Grondwaterwet, de Wet op de Waterhuishouding en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Dit werkte erg ingewikkeld. Daarom zijn de acht wetten samengevoegd tot één wet. Informatie over de over de Waterwet en de officiële wetteksten staan op Rijksoverheid:

Wat is er veranderd?

Omdat er één wet is, gebruiken we één watervergunning. Het waterschap beheert een groot deel van het grondwater. De Provincie beheert alleen nog deze drie soorten grondwater:

  1. Grondwater waarvan we drinkwater maken.
  2. Grondwater dat we gebruiken als energie om een ruimte te koelen of te verwarmen.
  3. Grondwater dat gebruikt wordt door bedrijven. Dit moet wel 150.000 m3 per jaar of meer zijn.

De gemeente kan je verplichten je land te gebruiken om water op te slaan. Bijvoorbeeld als het heel hard heeft geregend. Je land moet wel in het gemeentelijk bestemmingsplan staan.

Heb je gevonden wat je zocht?