In 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Programmering Bruggen. Het doel van dit programma is de bruggen versneld in goede, veilige staat te brengen. Aanpak 17 bruggen is een onderdeel van Programmering Bruggen. Het waterschap zet hierbij in op duurzame en waar mogelijk circulaire vervanging.

Vervanging 17 bruggen

Vervanging bruggen in clusters

De vervanging van de bruggen gebeurt in clusters, op basis van gelijksoortigheid van de bruggen. De groep indeling is voorlopig. Er kan aanleiding zijn om de indeling te veranderen of door andere inzichten bruggen van de lijst te halen. Dan wordt wel een andere aan te pakken brug toegevoegd aan het programma.

Cluster 1: uitvoering in 2020

Tot cluster 1 behoren de:

 • Dieftil
 • Oosterwijtwerdertil (Oosterwijtwerd)
 • Zwijntil (tussen Zijldijk en ’t Zandt)
 • Wehersterbrug (Wehe-den Hoorn).

De planning

 • Het streven is om in mei/juni 2020 te starten met de vervanging van de bruggen Dieftil en Zwijntil en om de Zwijntil voor de bouwvak 2020 klaar te hebben.
 • Vanaf oktober worden de Wehesterbrug en de Oosterwijtwerdertil aangepakt. De verwachte bouwtijd is ongeveer 4 tot 5 maanden per brug.

Omgeving

We informeren betrokkenen over omleidingen en eventueel te verwachten overlast vanwege de werkzaamheden.

 • Bij de Oosterwijtwerdertil en de Dieftil worden tijdelijke fietsbruggen aangelegd.
 • Inloopbijeenkomst in februari 2020 was er een inloopbijeenkomst in Oosterwijtwerd voor omwonenden en andere betrokkenen.
  info brief stremming Dieftil en Zwijntil (pdf, 369 kB)
 • Nieuwsbericht - gepubliceerd op 17 juni 2020:

Noorderzijlvest werkt aan de bruggen Dieftil en Zwijntil

Cluster 2: uitvoering in 2021

Nadat de ontwerpen voor cluster 1 klaar zijn, starten we met de verkenning van vervanging van de bruggen in cluster 2.

Dit cluster omvat:

 • Henduurstil (monumentale brug)
 • Dijkstil
 • Hellenstertil
 • Schouwerzijlstertil.

Vervanging Schouwerzijlstertil

Bij de vervanging van de Schouwerzijlstertil wordt de afsluitvoorziening van de watergang Kromme Raken meegenomen evenals de restauratie van de sluis. Dit in verband met beperking van de overlast naar de omgeving.

Omgeving

In verband met de monumentale status van de brug Henduurstil en de sluis Schouwerzijl gaan we met diverse instanties om tafel.

Over de aanpak van de bruggen uit cluster 2 gaan we met omwonenden en andere belanghebbenden communiceren.

Overzicht te vervangen bruggen inhaalslag en voorlopige clusterindeling

Overzicht te vervangen bruggen inhaalslag en voorlopige clusterindeling
Naam brug Gemeente
Cluster 1 (2020)  
Zwijntil Loppersum
Dieftil Loppersum
Oosterwijtwerdertil Het Hogeland
Wehestertil Het Hogeland
Cluster 2 (2021)  
Dijkstil Het Hogeland
Henduurstil Het Hogeland
Hellenstertil Het Hogeland
Schouwerzijlstertil Het Hogeland
Cluster 3 (2022)  
Vrouwentil Het Hogeland
Idsingtil Westerkwartier
Meedentil Het Hogeland
Olingerbrugje Appingedam
Cluster 4 (2023)  
Hontil Groningen
Roggemadraai Loppersum
Nieuwetil Het Hogeland

Aanbesteding

In 2019 heeft Royal Haskoning DHV het waterschap begeleid bij de aanbesteding voor het project ‘Raamovereenkomst bouwteam vervanging 17 bruggen in de periode 2019-2023’.

Het waterschap vindt duurzaamheid en circulariteit bij de uitvoering belangrijk. Dit aspect is meegenomen in de uitvraag.

De aannemerscombinatie Strukton/Oosterhof-Holman kwam als meest geschikte partij uit de bus.

Bouwteam

Voor de vervanging van de bruggen is een bouwteam ingesteld.

 • het waterschap Noorderzijlvest
 • ingenieursbureau Royal Haskoning DHV
 • aannemerscombinatie Strukton/Oosterhof-Holmanl.

Zij werken de opdracht uit. Ook maakt het bouwteam de duurzame en circulaire ambitie concreter. De duurzame aspecten kunnen bijvoorbeeld zitten in eventueel hergebruik van materiaal, minder transport tijdens de bouw of makkelijker modulair bouwen.

In de media

Waterschappen opereren steeds vaker met aannemers en ingenieurs in bouwteams en raamcontracten. Daarmee verdwijnt langzamerhand de afstandelijkheid tussen waterschappen en de markt. Ook in Groningen slaat een waterschap een brug tussen ingenieurs en bouwers.

Waterschap doet bijzondere bruggenaanbesteding in Groningen 19 januari 2021 (www.cobouw.nl)

Vragen

Omgevingsmanager: Wietske van der Meulen

Dieftil

Heb je gevonden wat je zocht?