In 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Programmering Bruggen. Het doel van dit programma is de bruggen versneld in goede, veilige staat te brengen. Aanpak 17 bruggen is een onderdeel van Programmering Bruggen. Het waterschap zet hierbij in op duurzame en waar mogelijk circulaire vervanging.

Vervanging 17 bruggen

Vervanging bruggen in clusters

De vervanging van de bruggen gebeurt in clusters, op basis van gelijksoortigheid van de bruggen. De groep indeling is voorlopig. Er kan aanleiding zijn om de indeling te veranderen of door andere inzichten bruggen van de lijst te halen. Dan wordt wel een andere aan te pakken brug toegevoegd aan het programma.

Omgeving

We informeren betrokkenen over omleidingen en eventueel te verwachten overlast vanwege de werkzaamheden.

 • Informatie over de actuele stremmingen voor het vaar- en wegverkeer stremmingen.   

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden: Aanmelden nieuwsbrief Aanpak 17 Bruggen 2019-2023(externe link) 

Cluster 2: voorbereiding 2021, start uitvoering 2022

Dit cluster omvat:

 • Brug Schouwerzijl
 • Henduurstil (monument)
 • Hellenstertil
 • Dijkstertil

Brug Schouwerzijl

De aanpak van de brug in Schouwerzijl wordt meegenomen in het project renovatie Schouwerzijl waarin ook de afsluitvoorziening in de Kromme Raken wordt gerealiseerd. Meer informatie project Sluis Schouwerzijl.

Hellenstertil

De Hellenstertil is een fiets- voetgangersbrug bij ’t Stort in Leens. De brug ligt over de Hoornse Vaart. De start van de vervanging van deze brug is gepland vanaf half september.

 • Vanaf half september wordt gestart met het aanbrengen van de fundering van de Hellenstertil. Het brugdek voor deze fietsbrug wordt in de werkplaats gebouwd en over water aangevoerd. Fietsers en voetgangers worden tijdens de uitvoering omgeleid.

Dijkstil

De Dijkstil ligt in een doorgaande weg naar Leens, parallel aan de Provinciale weg. De brug ligt over de Hoornse Vaart. De start van de vervanging van deze brug is gepland half september.

 • Met de vervanging van de Dijktil bij het Landgoed Verhildersum starten we half september. De bouwtijd gaat ongeveer 6 maanden duren. De brug is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Fietsers en voetgangers worden via het landgoed omgeleid. Gemotoriseerd verkeerd wordt omgeleid via de provinciale weg. Het landgoed blijft bereikbaar.

Henduurstil

Deze brug ligt in Warffum en heeft de status ‘monument’ waardoor de brug een grotere bescherming geniet ten aanzien van plannen rond de versterking daarvan. Binnen cluster 2 wordt met de renovatie van de Henduurstil gestart in november 2022. Bij de uitvoering wordt het verkeer omgeleid.

Overzicht te vervangen bruggen inhaalslag en voorlopige clusterindeling

Overzicht te vervangen bruggen inhaalslag en voorlopige clusterindeling
Naam brugGemeente
Cluster 1 (2021) 
ZwijntilLoppersum
DieftilLoppersum
OosterwijtwerdertilHet Hogeland
WehestertilHet Hogeland
Cluster 2 (2022) 
DijkstilHet Hogeland
HenduurstilHet Hogeland
HellenstertilHet Hogeland
SchouwerzijlstertilHet Hogeland
Cluster 3 (2023) 
HontilGroningen
RoggemadraaiLoppersum
NieuwetilHet Hogeland

Aanbesteding

In 2019 heeft Royal Haskoning DHV het waterschap begeleid bij de aanbesteding voor het project ‘Raamovereenkomst bouwteam vervanging 17 bruggen in de periode 2019-2023’.

Het waterschap vindt duurzaamheid en circulariteit bij de uitvoering belangrijk. Dit onderdeel is meegenomen in de uitvraag.

De aannemerscombinatie Strukton/Oosterhof-Holman kwam als meest geschikte partij uit de bus.

Bouwteam

Voor de vervanging van de bruggen is een bouwteam ingesteld.

 • het waterschap Noorderzijlvest
 • ingenieursbureau Royal Haskoning DHV
 • aannemerscombinatie Strukton/Oosterhof-Holmanl.

Zij werken de opdracht uit. Ook maakt het bouwteam de duurzame en circulaire ambitie concreter. De duurzame aspecten kunnen bijvoorbeeld zitten in eventueel hergebruik van materiaal, minder transport tijdens de bouw of makkelijker modulair bouwen.

Brug Zwijntil voor de aanpak

Brug Zwijntil voor de vervanging van de brug: Project aanpak 17 Bruggen 2019-2023

Brug Zwijntil gereed

Brug Zwijntil gereed: Project aanpak 17 Bruggen 2019-2023

Heb je gevonden wat je zocht?