De inhoud is geladen.

Vergunning, melding en handhaving

Een vergunning aanvragen of een activiteit melden doen, doe je bij het Omgevingsloket. Het is niet meer mogelijk om direct een vergunning aan te vragen bij het waterschap. 

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Vanaf deze datum werkt het waterschap met de Waterschapsverordening. Daarin staat welke regels gelden bij het beheren van ons oppervlaktewater en activiteiten die van invloed kunnen zijn op ons werk. Vaak is een melding voldoende; soms is een vergunning nodig.