Schoon en gezond water

We letten op de kwaliteit van het oppervlaktewater: minder bestrijdingsmiddelen, meer ruimte voor planten en (water)dieren en natuurvriendelijk onderhoud. We doen dat samen met agrariërs en organisaties die terreinen beheren.