Natuurvriendelijke oevers

In het Groningse gebied van Noorderzijlvest is intussen 42 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd. Voor eind 2027 moet de teller op bijna 60 kilometer staan. Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers wil het waterschap de waterkwaliteit in het gebied verbeteren en het aantrekkelijk maken voor amfibieën, vissen en kleine beestjes die op en rond het water leven.

Wat is een natuurvriendelijke oever?

Dit zijn oevers die flauw aflopen, waar planten op kunnen groeien. Veel oevers lopen steil af. Daardoor is er weinig ruimte voor dieren en planten. Zij hebben ondiep water nodig. De planten op de oevers halen voedingsstoffen uit het water waardoor het water helderder wordt. De oeverplanten zorgen ook voor bescherming van vissen en waterinsecten. Zij kunnen zich op de ondiepe oevers tussen de planten verstoppen om te paren of om hun kleintjes te laten opgroeien. Deze vissen en kleine beestjes horen bij natuurlijk water en dragen bij aan de waterkwaliteit.

Hoe gaat het in zijn werk?

De natuurvriendelijke oevers worden aangelegd langs hoofdwatergangen van het waterschap. Een gedeelte van de stroken grond langs de oevers kopen wij van de landeigenaren, meestal agrariërs. Er zijn ook boeren die zelf de oevers op natuurvriendelijke wijze inrichten. Wij gaan samen met de boeren kijken hoe dit op hun land het beste kan. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding.

Wat zijn de voordelen voor de boeren?

De boeren die meedoen aan dit project zijn erg enthousiast. Ze zien dat het invloed heeft op de diversiteit aan flora en fauna aan de randen van hun land. Ze zien ook andere voordelen. Veel boeren hebben last van inzakkende oevers. Daarom kunnen ze de randen van hun stukken grond niet goed bewerken. De planten op de nieuwe flauwe oevers houden de grond beter vast. Zo zijn ook de randen van percelen weer beter te gebruiken.

Document

Wanneer je het document om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt naar aanleiding van het document stuur een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl

Doorgang in steenstort Reitdiep ten behoeve van creëren paaiplaats voor vissen.
Doorgang in steenstort Reitdiep ten behoeve van creëren paaiplaats voor vissen.

Subsidie

  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
  • Provincie Groningen
  • Provincie Drenthe

Realisatie van deze projecten wordt mede mogelijk gemaakt door Europese subsidie (ELFPO)

Meer informatie

 

Europees Landbouwfonds Logo

logo provincie Drenthe

Heb je gevonden wat je zocht?