De organisatie

Wij doen met ruim 300 mensen ons dagelijks werk aan water. Dat doen we voor de mensen. De samenwerking met inwoners en andere organisaties wordt steeds belangrijker.

Zo'n 120 van onze ruim 300 collega's werken zichtbaar buiten in het veld of zijn aan de slag op onze zuiveringen en in onze werkplaatsen. Ongeveer 180 mensen werken op het hoofdkantoor in Groningen om duurzaam werk aan water voor te bereiden. Om klaar te zijn voor klimaatveranderingen. Om te werken aan een wereld waarin water een hoofdrol speelt. En om bij te dragen aan plannen van anderen. Want: werken aan water kunnen én willen we niet meer alleen. We hebben onze omgeving hard nodig. Om ons werk haalbaar en betaalbaar te houden.

Kerntaken

We werken vanuit onze kerntaken aan veilig, schoon en gezond, gezuiverd en voldoende water.

Intussen verandert het werk van het waterschap. Er is meer dan alleen het werk aan onze belangrijke kerntaken:

 • We pakken kansen om meerwaarde te creëren voor het héle leefgebied van onze inwoners en ondernemers. Ook als het niet alleen om water gaat.
 • We zijn een gewaardeerde partner voor andere overheden, belangenorganisaties, (natuur)terreinbeheerders, agrariërs, buurwaterschappen, drinkwaterbedrijven en het bedrijfsleven.
 • We kennen het water in ons werkgebied. Onze inwoners kennen het gebied minstens zo goed. We gaan steeds vaker met elkaar in gesprek over de rol van water en de invloed ervan op het dagelijks leven.
 • We denken niet alleen in technische oplossingen om water te beheersen. We gaan juist nadrukkelijker uit van de natuurlijke waarden in het gebied om water duurzaam en robuust vorm te geven. Dat betekent soms ook dat technisch ingrijpen noodzakelijk blijft.

Wij werken aan een toekomstbestendig gebied: met robuust werk aan water, met maatwerk en met elkaar.

Organogram

De organogram wordt onder dit plaatje beschreven

Het organogram toont de opbouw van de organisatie met de verschillende teams die onder de sectoren en staf vallen.

 • De ambtenaren van het waterschap ondersteunen het bestuur (algemeen bestuur en dagelijks bestuur), bereiden het beleid voor en voeren het vastgestelde beleid uit.
 • Aan het hoofd staat de secretaris-directeur. Hij is de eerste adviseur van het dagelijks bestuur.
 • De ambtelijke organisatie bestaat uit een staf (griffier en concerncontrol) en twee sectoren:
  • Watersystemen en Waterveiligheid (WsWv)
   • Beheer WsWv
   • Communicatie, Frontoffice en Secretariaat
   • Human Resource Management (HRM), Juridische zaken en Veilig Gezond Werken (VGW)
   • Onderhoud WsWv Noord
   • Onderhoud WsWv Zuid en Gebouwenbeheer
   • Strategie
   • Vergunning en Handhaving en Muskusrattenbestrijding (Mura)
  • Afvalwaterketen en Digitale Informatie (AWK-DI)
   • Beheer Afvalwaterketen
   • Financiën en Inkoop
   • Informatisering en Automatisering
   • Plannen en projecten
   • Technisch Onderhoud
 • De beide managers van de sectoren Watersystemen en Waterveiligheid (WsWv) en Afvalwaterketen en Digitale Informatie (AWK-DI) vormen samen met de secretaris-directeur het Management Team van het waterschap.
 • Alle overige ambtenaren maken deel uit van de sectoren of de staf.

Ons werk

Wij dragen elke dag bij aan veilig leven met water, werken aan schoon, gezond water en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen.

Ons werk

Heb je gevonden wat je zocht?