Wij doen met ruim 300 mensen ons dagelijks werk aan water. Dat doen we voor de mensen. De samenwerking met inwoners en andere organisaties wordt steeds belangrijker.

Zo'n 120 van onze ruim 300 collega's werken zichtbaar buiten in het veld of zijn aan de slag op onze zuiveringen en in onze werkplaatsen. Ongeveer 180 mensen werken op het hoofdkantoor in Groningen om duurzaam werk aan water voor te bereiden. Om klaar te zijn voor klimaatveranderingen. Om te werken aan een wereld waarin water een hoofdrol speelt. En om bij te dragen aan plannen van anderen. Want: werken aan water kunnen én willen we niet meer alleen. We hebben onze omgeving hard nodig. Om ons werk haalbaar en betaalbaar te houden.

Kerntaken

We werken vanuit onze kerntaken aan veilig, schoon en gezond, gezuiverd en voldoende water.

Intussen verandert het werk van het waterschap. Er is meer dan alleen het werk aan onze belangrijke kerntaken:

  • We pakken kansen om meerwaarde te creëren voor het héle leefgebied van onze inwoners en ondernemers. Ook als het niet alleen om water gaat.
  • We zijn een gewaardeerde partner voor andere overheden, belangenorganisaties, (natuur)terreinbeheerders, agrariërs, buurwaterschappen, drinkwaterbedrijven en het bedrijfsleven.
  • We kennen het water in ons werkgebied. Onze inwoners kennen het gebied minstens zo goed. We gaan steeds vaker met elkaar in gesprek over de rol van water en de invloed ervan op het dagelijks leven.
  • We denken niet alleen in technische oplossingen om water te beheersen. We gaan juist nadrukkelijker uit van de natuurlijke waarden in het gebied om water duurzaam en robuust vorm te geven. Dat betekent soms ook dat technisch ingrijpen noodzakelijk blijft.

Wij werken aan een toekomstbestendig gebied: met robuust werk aan water, met maatwerk en met elkaar.

Ons werk

Wij dragen elke dag bij aan veilig leven met water, werken aan schoon, gezond water en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen.

Ons werk

Heb je gevonden wat je zocht?