Actuele informatie over stremmingen voor het vaar- en wegverkeer en wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen in ons werkgebied.

Actuele stremmingen van vaarwegen

Stremming Meedstermaar

In verband met reparatiewerkzaamheden is de Zanderweersterbrug van 24-11-2021 t/m 30-11-2021 niet bedienbaar.
Hierdoor is de scheepvaart op het Meedstermaar -die afhankelijk is van brugbediening- gestremd.
Op gezette tijden is doorvaart op verzoek mogelijk. 

Meer informatie:  Provincie Groningen, dhr. T. Dijkstra, tel. 06 53695609
 

Stremming Hoendiep ter hoogte van Oostwold

In verband met werkzaamheden is het Hoendiep tot en met 10 november 2021 gestremd ter hoogte van de Oostwolderdraai.
Meer informatie:  Jansma Drachten BV, dhr. G. Drost, telefoonnummer 0512 334070

Stremming Kromme Raken te Schouwerzijl

In verband met werkzaamheden aan de brug en sluis te Schouwerzijl is de Kromme Raken van 1 november 2021 t/m 03 april 2022 gestremd.
Meer informatie:  Waterschap Noorderzijlvest, dhr. E. Ottens, telefoonnummer 050 3048344 

Stremming Damsterdiep te Appingedam

In verband met werkzaamheden is het gedeelte vaarweg Damsterdiep (centrum) te Appingedam van 18 oktober tot  24 december 2021 gestremd voor de scheepvaart. Het werk vindt plaats op het traject tussen de Solwerderbrug en de Molenbrug, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een groot koppelponton. Vaarverkeer vanaf vaarweg Groote Heekt naar het Damsterdiep centrum (richting Groningen) is wel mogelijk.
Alternatieve vaarroute is mogelijk via het Nieuwe Diep.   

Meer informatie:  Gemeente Eemsdelta, telefoonnummer 14 05 96 (zonder netnummer)

Stremming Aduarderdiep

In verband met complexe werkzaamheden is het noordelijke deel van het Aduarderdiep van 17 augustus 2020 tot eind juli 2022 gestremd voor de scheepvaart. Het gaat om het traject van Steentil tot Aduarderzijl. Onder de vaste noodbrug is voor kano’s een doorvaarthoogte van ca. 1 meter aanwezig.

Meer informatie: R. Knegt, telefoonnummer 06 27 88 30 32, BAM Infraconsult

Stremming Boterdiep te Ellerhuizen

In verband met een defect is de brug te Ellerhuizen tot nadere berichtgeving niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart op het Boterdiep tussen Groningen en Bedum gestremd.

Meer informatie: afdeling Voorlichting, telefoonnummer 050 316 4911, Provincie Groningen

Algemene vragen over vaarwegstremmingen

Vragen over vaarwegstremmingen. Neem contact op met A. Groeneveld, telefoonnummer 050 304 8911.

Actuele stremmingen voor wegverkeer

Stremming Schouwerzijlsterbrug

In verband met de werkzaamheden aan de brug over de Kromme Raken wordt de Schouwerzijlsterbrug tussen 1 en 12
november 2021 gestremd voor al het gemotoriseerde verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen de brug passeren. Het
gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid. De omleidingen zijn met borden aangegeven.

Renovatie Wehesterbrug

Het waterschap vervangt de Wehesterbrug tussen Leens en Warfhuizen. De brug is tot half december 2021 gestremd. De Trekweg Noordzijde, tussen ’t Stort en de Klaarkampenweg blijft open. Wel zal incidenteel de weg tijdelijk worden gestremd in geval van aanvoer van materieel en materiaal. Dan zal een verkeerregelaar aanwezig zijn. De omleidingen worden met borden aangegeven.

Meer informatie:

De heer D. Bronsema, telefoonnummer 06 29 59 15 06, Oosterhof Holman.
Mevrouw W. van der Meulen, telefoonnummer 06 52 05 12 11, Waterschap Noorderzijlvest.

Gemeente Westerkwartier

 • Aslastbeperking Kokersluisbrug bij Aduarderzijl

  • Vanaf 30 juli 2018 is de Kokersluisbrug gestremd voor verkeer zwaarder dan 23 ton. Licht vrachtverkeer, personenauto’s, fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken.
 • Aslastbeperking Waarhuistil bij Aduarderzijl

  • Vanaf eind januari 2021 is de brug Waarhuistil gestremd voor verkeer zwaarder dan 15 ton.

Meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw Carolien Klunder, Beheer en onderhoud, telefoonnummer 050 304 8911.

Informatie opening of stremming keersluis H.D. Louwes

Stremming aflezen uit grafiek

De doorvaart van het Hunsingokanaal ter hoogte van de keersluis bij gemaal H.D. Louwes kan gestremd zijn.

Je kunt de stremming aflezen uit de grafiek:

https://waterdata.noorderzijlvest.nl/waterstanden/KSL026_Grafiek.png

 • Keersluis open - volledig groen vlak Bij een volledig groen vlak in de grafiek is op dat specifieke moment doorvaart mogelijk. Dan zijn ook de lichten bij het invaren van het Hunsingokanaal bij Zoutkamp en gemaal Abelstok uit.

  Keersluis open - groen vlak
  Bij een groen vlak in de grafiek is op dat specifieke moment doorvaart mogelijk. Dan zijn de lichten bij het invaren van het Hunsingokanaal bij Zoutkamp en gemaal Abelstok uit.

 • Keersluis dicht - rood vlak
  Bij een rood vlak in de grafiek is op dat specifieke moment de doorvaart gestremd. Dan staan ook de lichten bij de Hunsingosluis en gemaal Abelstok op rood.

 • Groen/rood of rood/groen vlak
  De grafiek geeft de stand van de afgelopen dag aan. Is de sluis de afgelopen dag open of dicht gegaan? Dan zie je zowel rood als groen in de grafiek. Bij een rood vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht. Bij een groen vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht.

Mocht je problemen hebben met het lezen van de grafiek dan kun je contact met ons opnemen via info@noorderzijlvest.nl

Water keren belangrijkste taak

De keersluis moet het water tegenhouden (keren) wanneer dat voor het beheer van de waterstanden in ons werkgebied nodig is. Dat is de belangrijkste taak. Wanneer water tegenhouden niet nodig is, staat de keersluis open. Dan is doorvaart mogelijk. Bij hogere waterstanden kan het nodig zijn dat we de keersluis sluiten. De keersluis sluit dan binnen 10 minuten. De lichten bij de Abelstoksluis en de Hunsingosluis branden dan rood. Is het licht uit? Dan is de H.D. Louwes keersluis op dat moment open.

Meer informatie

Waterstanden

Meer informatie over waterstanden geeft onze waterstandenkaart. Bekijk de actuele waterstanden voor het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest en de informatie over waterstanden van Rijkswaterstaat. 

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen in Zoutkamp. Dit is noodzakelijk om op langere termijn de waterveiligheid te kunnen garanderen. Over een paar jaar neemt de Hunsingosluis de taak van de keersluis bij H.D. Louwes over. De Hunsingosluis wordt zowel keer- als schutsluis. Nieuwe Waterwerken Zoutkamp


 

Algemene informatie voor vaarrecreanten in ons werkgebied

Het vaarseizoen start 1 mei en duurt tot 1 oktober. Tijdens het vaarseizoen zijn er verruimde bedieningstijden op de vaarwegen om de recreatie meer ruimte te geven.

Heb je gevonden wat je zocht?