Actuele informatie over stremmingen voor het vaar- en wegverkeer en wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen in ons werkgebied.

Actuele stremmingen van vaarwegen

In de middag geen brugbediening op het Boterdiep

In verband met hoge temperatuur vervalt ’s middags de brugbediening op het Boterdiep is tot maandag 15-08-2022 uur.
Hierdoor geldt na 12.00 uur een stremming voor de scheepvaart die hiervan afhankelijk is. 
In de ochtend zullen de bruggen op het traject Bedum – Uithuizen wel normaal worden bediend.
(De stremming ter hoogte van Ellerhuizen blijft het hele vaarseizoen van kracht in verband met vervanging van de oude brug).

Meer informatie:  Provincie Groningen, dhr. R. Wieling, tel. 050 316 4911

Scheepvaartstremming Westerwijtwerdermaar

In verband met een technische storing is de Westerwijtwerderdraai momenteel niet bedienbaar.
Hierdoor is de scheepvaart die afhankelijk van brugbediening is tot nadere berichtgeving gestremd.

Meer informatie: Gemeente Eemsdelta, dhr. B. de Vries, tel. 0596 691191

Stremming Wolddiep te Sebaldeburen

In verband met een technisch probleem is de Sebaldebuursterklap tot nadere berichtgeving niet bedienbaar.
Hierdoor is de scheepvaart ter plaatse van voornoemde locatie gestremd, voor zover van brugbediening afhankelijk.

Meer informatie: Provincie Groningen, dhr. Reinder Wieling, tel. 06 4622 4159

Stremming Boterdiep te Ellerhuizen

In verband met een defect is de brug te Ellerhuizen tot nadere berichtgeving niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart op het Boterdiep tussen Groningen en Bedum gestremd.

 • Op 25 juli 2022 wordt ter plaatse begonnen met de voorbereiding voor het aanbrengen van een tijdelijke brug. Hierdoor is er geen doorvaart mogelijk tot medio 21 april 2023.

Meer informatie: Aannemer Macadam BV, dhr. S. van der Mei, tel. 06 22500739

Algemene vragen over vaarwegstremmingen

Vragen over vaarwegstremmingen. Neem contact op met A. Groeneveld, telefoonnummer 050 304 8911

Actuele stremmingen voor wegverkeer

Stremming Hunsingokanaal te Zoutkamp

In verband met een evenement is op zaterdag 30 juli 2022 tussen 14.30 en 16.00 uur geen bediening mogelijk van de Hunsingobrug te Zoutkamp. Hierdoor is het Hunsingokanaal ter plaatse van voornoemde locatie gestremd voor de scheepvaart, voor zover van brugbediening afhankelijk.

Contact: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. Groeneveld, tel. 050 304 8911   

Gemeente Westerkwartier

 • Aslastbeperking Kokersluisbrug bij Aduarderzijl

  • Vanaf 30 juli 2018 is de Kokersluisbrug gestremd voor verkeer zwaarder dan 23 ton. Licht vrachtverkeer, personenauto’s, fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken.
 • Aslastbeperking Waarhuistil bij Aduarderzijl

  • Vanaf eind januari 2021 is de brug Waarhuistil gestremd voor verkeer zwaarder dan 15 ton.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw Carolien Klunder, Beheer en onderhoud, telefoonnummer 050 304 8911.

Informatie opening of stremming keersluis H.D. Louwes

Stremming aflezen uit grafiek

De doorvaart van het Hunsingokanaal ter hoogte van de keersluis bij gemaal H.D. Louwes kan gestremd zijn.

Je kunt de stremming aflezen uit de grafiek:

https://waterdata.noorderzijlvest.nl/waterstanden/KSL026_Grafiek.png

Toelichting grafiek

 • Keersluis open - groen vlak
  Bij een groen vlak in de grafiek is op dat specifieke moment doorvaart mogelijk. Dan zijn de lichten bij het invaren van het Hunsingokanaal bij Zoutkamp en gemaal Abelstok uit.

 • Keersluis dicht - rood vlak
  Bij een rood vlak in de grafiek is op dat specifieke moment de doorvaart gestremd. Dan staan ook de lichten bij de Hunsingosluis en gemaal Abelstok op rood.

 • Groen/rood of rood/groen vlak
  De grafiek geeft de stand van de afgelopen dag aan. Is de sluis de afgelopen dag open of dicht gegaan? Dan zie je zowel rood als groen in de grafiek. Bij een rood vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht. Bij een groen vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht.

Mocht je problemen hebben met het lezen van de grafiek dan kun je contact met ons opnemen via info@noorderzijlvest.nl

Water keren belangrijkste taak

De keersluis moet het water tegenhouden (keren) wanneer dat voor het beheer van de waterstanden in ons werkgebied nodig is. Dat is de belangrijkste taak. Wanneer water tegenhouden niet nodig is, staat de keersluis open. Dan is doorvaart mogelijk. Bij hogere waterstanden kan het nodig zijn dat we de keersluis sluiten. De keersluis sluit dan binnen 10 minuten. De lichten bij de Abelstoksluis en de Hunsingosluis branden dan rood. Is het licht uit? Dan is de H.D. Louwes keersluis op dat moment open.

Meer informatie

Waterstanden

Meer informatie over waterstanden geeft onze waterstandenkaart. Bekijk de actuele waterstanden voor het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest en de informatie over waterstanden van Rijkswaterstaat. 

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen in Zoutkamp. Dit is noodzakelijk om op langere termijn de waterveiligheid te kunnen garanderen. Over een paar jaar neemt de Hunsingosluis de taak van de keersluis bij H.D. Louwes over. De Hunsingosluis wordt zowel keer- als schutsluis. Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Algemene informatie voor vaarrecreanten in ons werkgebied

Het vaarseizoen start 1 mei en duurt tot 1 oktober. Tijdens het vaarseizoen zijn er verruimde bedieningstijden op de vaarwegen om de recreatie meer ruimte te geven.

Heb je gevonden wat je zocht?