Actuele informatie over stremmingen voor het vaar- en wegverkeer en wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen in ons werkgebied.

Actuele stremmingen van vaarwegen

Stremming Damsterdiep Winneweer

In verband met onderhoud aan de Muderdraaibrug in Winneweer kan de brug niet bediend worden in de periode van maandag 8 januari 2024 tot en met donderdag 29 februari 2024. De vaarweg is hiermee volledig gestremd. 

Meer informatie: E. Kort, 050-3048911.

Stremming Damsterdiep, geen doorvaart Solwerderbrug

Van dinsdag 16 januari tot en met vrijdag 1 maart 2024 worden werkzaamheden aan de Solwerderbrug te Appingedam uitgevoerd. Nevendoorvaart van de Solwerderbrug blijft toegankelijk.

Meer informatie: B. de Vries, gemeente Eemsdelta, 0596 691191

Stremming Damsterdiep te Appingedam

In de periode van 5 februari tot 1 april 2024 worden werkzaamheden uitgevoerd aan de damwand nabij het Werfpad te Appingedam.
Hierdoor geldt in betreffende periode een stremming voor de scheepvaart op het Damsterdiep.

Meer informatie: Gemeente Eemsdelta, dhr. B. Rozema, tel. 06 25154479

Beperkte doorvaart Nieuwe Diep te Appingedam

Van 29 januari t/m 14 maart 2024 worden onderhoudswerkzaamheden aan de kademuur ter hoogte van de Westerdraai uitgevoerd.

Hierdoor geldt een beperkte doorvaartbreedte in de hoofddoorvaart. De nevendoorvaart is wel toegankelijk.

Meer informatie: Solidd Steel Structures dhr. R. Praamstra, tel. 06 53870150

Stremming Nieuwe Diep, geen doorvaart Oosterdraai

Van dinsdag 2 januari t/m vrijdag 29 maart 2024 worden werkzaamheden Oosterdraaibrug te Appingedam uitgevoerd.

Hoofd en nevendoorvaart brug Oosterdraai zijn geheel afgesloten.

Meer informatie: Solidd Steel Structures dhr. R. Praamstra, tel. 06 53870150

Stremming Roggenkampsluis Delfzijl

In verband met een technische storing is de Roggenkampsluis op tot nadere berichtgeving gestremd.
Hierdoor is ter plaatse geen doorvaart voor de scheepvaart mogelijk vanaf het Oude Eemskanaal naar het Damsterdiep.

Meer informatie Gemeente Eemsdelta, dhr. B. de Vries, tel. 140596 (verkort nummer).

Stremming Rasquerdermaar ter hoogte van Tinallinge

In de periode van 28-09-2023 t/m 23-01-2024 wordt de fietsbrug Nieuwe Til nabij Tinallinge vervangen. Hierdoor de scheepvaart op het Rasquerdermaar ter plaatse gestremd.

Meer informatie: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. C. Quint, tel. 050 3048911

Stremming Boterdiep ter hoogte van Fraamklap

Als gevolg van een aanrijding is de brug bij Fraamklap tot nadere berichtgeving niet bedienbaar.
Hierdoor is het Boterdiep ter hoogte van voornoemde locatie gestremd voor de scheepvaart.

Meer informatie: Gemeente Eemsdelta, dhr. B. de Vries, tel. 0596 691191

Scheepvaartstremming Westerwijtwerdermaar

In verband met een technische storing is de Westerwijtwerderdraai momenteel niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart die afhankelijk van brugbediening is tot nadere berichtgeving gestremd.

Meer informatie: Gemeente Eemsdelta, dhr. B. de Vries, tel. 0596 691191

Stremming Wolddiep te Sebaldeburen

In verband met een technisch probleem is de Sebaldebuursterklap tot nadere berichtgeving niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart ter plaatse van voornoemde locatie gestremd, voor zover van brugbediening afhankelijk.

Meer informatie: Provincie Groningen, dhr. Reinder Wieling, tel. 06 4622 4159

Stremming Boterdiep te Ellerhuizen

In verband met een defect is de brug te Ellerhuizen tot nadere berichtgeving niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart op het Boterdiep tussen Groningen en Bedum gestremd. Op 25 juli 2022 wordt ter plaatse begonnen met de voorbereiding voor het aanbrengen van een tijdelijke brug. Hierdoor is er geen doorvaart mogelijk tot medio 30 juni 2024 (of zoveel eerder als mogelijk).

Meer informatie: Aannemer Macadam BV, dhr. S. van der Mei, tel. 06 22500739

Vragen over vaarwegen en -stremmingen

Voor vragen over bovenstaande stremmingen kun je contact opnemen met de aangegeven contactpersoon. In het geval van algemene vragen over vaarwegen of voor het aanvragen van een vaarwegstremming kun je contact opnemen met A. Groeneveld (vaarwegbeheerder), telefoonnummer 050 304 8911

Actuele stremmingen voor wegverkeer

Stremming brug Meedenertil Meedenerweg 

Op dit moment wordt de brug Meedenertil in de Meedenerweg tussen Aduard en Ferwerd vervangen. De meedenerweg is gestremd voor doorgaand verkeer.

 • De stremming duurt tot 10 maart 2024.
 • Bestemmingsverkeer kan via de omleidingsroutes bestemming bereiken.
 • Bewoners en bedrijven zijn bereikbaar.
 • Voor fietsers is een tijdelijke voorziening getroffen zodat deze wel langs het werk kunnen.

Contactgegevens: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. C. Quint,  c.quint@noorderzijlvest.nl

Stremming fietsbrug Nieuwetilt Rasquerdermaar

Op dit moment wordt de fietsbrug Nieuwetil over het Rasquerdermaar nabij Tinallinge vervangen/gerenoveerd. De stremming duurt langer dan was voorzien omdat delen van de bestaande brug hergebruikt worden in de nieuwe constructie.

 • De stremming van de fietsbrug duurt tot 15 April 2024 

Contactgegevens: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. C. Quint,  c.quint@noorderzijlvest.nl

Informatie opening of stremming keersluis H.D. Louwes

Stremming aflezen uit grafiek

De doorvaart van het Hunsingokanaal ter hoogte van de keersluis bij gemaal H.D. Louwes kan gestremd zijn.

Je kunt de stremming aflezen uit de grafiek:

Toelichting grafiek

 • Keersluis open - groen vlak
  Bij een groen vlak in de grafiek is op dat specifieke moment doorvaart mogelijk. Dan zijn de lichten bij het invaren van het Hunsingokanaal bij Zoutkamp en gemaal Abelstok uit.

 • Keersluis dicht - rood vlak
  Bij een rood vlak in de grafiek is op dat specifieke moment de doorvaart gestremd. Dan staan ook de lichten bij de Hunsingosluis en gemaal Abelstok op rood.

 • Groen/rood of rood/groen vlak
  De grafiek geeft de stand van de afgelopen dag aan. Is de sluis de afgelopen dag open of dicht gegaan? Dan zie je zowel rood als groen in de grafiek. Bij een rood vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht. Bij een groen vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht.

Mocht je problemen hebben met het lezen van de grafiek dan kun je contact met ons opnemen via info@noorderzijlvest.nl

Water keren belangrijkste taak

De keersluis moet het water tegenhouden (keren) wanneer dat voor het beheer van de waterstanden in ons werkgebied nodig is. Dat is de belangrijkste taak. Wanneer water tegenhouden niet nodig is, staat de keersluis open. Dan is doorvaart mogelijk. Bij hogere waterstanden kan het nodig zijn dat we de keersluis sluiten. De keersluis sluit dan binnen 10 minuten. De lichten bij de Abelstoksluis en de Hunsingosluis branden dan rood. Is het licht uit? Dan is de H.D. Louwes keersluis op dat moment open.

Meer informatie

Waterstanden

Meer informatie over waterstanden geeft onze waterstandenkaart. Bekijk de actuele waterstanden voor het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest en de informatie over waterstanden van Rijkswaterstaat. 

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen in Zoutkamp. Dit is noodzakelijk om op langere termijn de waterveiligheid te kunnen garanderen. Over een paar jaar neemt de Hunsingosluis de taak van de keersluis bij H.D. Louwes over. De Hunsingosluis wordt zowel keer- als schutsluis. Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Algemene informatie voor vaarrecreanten in ons werkgebied

Het vaarseizoen start 1 mei en duurt tot 1 oktober. Tijdens het vaarseizoen zijn er verruimde bedieningstijden op de vaarwegen om de recreatie meer ruimte te geven.

Heb je gevonden wat je zocht?