Actuele informatie over stremmingen voor het vaar- en wegverkeer en wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen in ons werkgebied.

Actuele stremmingen van vaarwegen

Korte stremming Hunsingokanaal Zoutkamp op 27 juli 2024

In verband met een sportevenement wordt de Hunsingobrug in Zoutkamp op 27 juli 2024 tussen 14.15 en 16.15 uur niet bediend.
Hierdoor is de scheepvaart op het Hunsingokanaal ter plaatse gestremd, voor zover van brugbediening afhankelijk.

Meer informatie: Waterschap Noorderzijlvest, A. Groeneveld, tel. 050 3048911

Brug Zandeweer te Uithuizen niet bedienbaar

In verband met een technische storing is brug Zandeweer in Uithuizen tot nadere berichtgeving niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart op het Boterdiep, voor zover afhankelijk van brugbediening, gestremd op voornoemde locatie in Uithuizen.

Meer informatie: Provincie Groningen, dhr. R. Wieling, tel. 050 3164687

Stremming Winsumerdiep

Op 6 juli 2024 tussen 08.00 en 10.30 uur is het Winsumerdiep t.h.v. het centrum van Winsum gestremd.
In verband met een sportevenement wordt gezwommen tussen De Braak en Marenland.

Meer informatie: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. A. Groeneveld, tel. 050 3048911

Stremming Boterdiep tussen Kantens en Doodstil

Van 15 april t/m 28 juni 2024 worden werkzaamheden aan de kademuren in Kantens en Doodstil uitgevoerd.
Hierdoor is het Boterdiep tussen de bruggen in Kantens en Doodstil volledig gestremd.

Het kan daardoor voor booteigenaren van belang zijn om hun vaartuig tijdig buiten het betreffende gebied af te meren. 
Communicatie hierover heeft plaatsgevonden via de lokale krant en met aanwonende booteigenaren.

Meer informatie: Gemeente Hogeland, N. Hildebrand, tel. 088 3458888  

Stremming Hunsingosluis (26 augustus 2024 t/m 1 oktober 2025)

In verband met bouwwerkzaamheden is de Hunsingosluis te Zoutkamp van 26 augustus 2024 t/m 1 oktober 2025 gestremd. Hierdoor is de scheepvaart op het Hunsingokanaal op voornoemde locatie gestremd.

Meer informatie: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. E. Ottens, tel. 050 3048344 

Stremming Boterdiep Zuidwolde 7 en 8 september 2024

In verband met een activiteit in Zuidwolde is het Boterdiep van 7 september tot en met 8 september tot 10.00 uur volledig gestremd voor de scheepvaart.

Meer informatie: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. J. Bulthuis, tel. 050 3689831 

Stremming Damsterdiep / Nieuwe Diep Appingedam op 22 juni 2024 

Op zaterdag 22 juni tussen 08.00 en 18.00 uur vindt in het centrum van Appingedam een zwemsportevenement plaats.
Het Damsterdiep en het Nieuwe Diep zijn daardoor dan ter plaatse gestremd voor de scheepvaart.

Meer informatie: Gemeente Eemsdelta, dhr. B. de Vries, tel. 0596 691191

Markeringsboeien Groeve Noord te Appingedam

In verband met plaatselijk beperkte vaardiepte zijn tussen de Eendrachtsbrug en de sluis Groeve Noord markeringsboeien aangebracht.
Hierdoor kan ter plaatse enige hinder door de scheepvaart worden ondervonden.

Meer informatie: Gemeente Eemsdelta, dhr. J. van Dijken, tel. 0596  639000

Beperkte bediening Roggenkampsluis Delfzijl

In verband met een technische storing is de Roggenkampsluis beperkt bedienbaar.
Bedieningsaanvragen Roggenkampsluis, Brug over sluis en Stuurhuisbrug moet je 24 uur van te voren aanmelden via de brugwachter via 06 46 05 79 14. op BRUG 15.
Je kunt tevens omvaren via de Groevesluis – Noord ter hoogte van Appingedam naar de Stadshaven Appingedam.

Meer informatie Gemeente Eemsdelta, dhr. B. de Vries, tel. 140596 (verkort nummer).

Vragen over vaarwegen en -stremmingen

Voor vragen over bovenstaande stremmingen kun je contact opnemen met de aangegeven contactpersoon. In het geval van algemene vragen over vaarwegen of voor het aanvragen van een vaarwegstremming kun je contact opnemen met A. Groeneveld (vaarwegbeheerder), telefoonnummer 050 304 8911

Actuele stremmingen voor wegverkeer

Stremming brug Meedenertil Meedenerweg 

Op dit moment wordt de brug Meedenertil in de Meedenerweg tussen Aduard en Ferwerd vervangen. De meedenerweg is gestremd voor doorgaand verkeer.

 • De stremming duurt tot 10 maart 2024.
 • Bestemmingsverkeer kan via de omleidingsroutes bestemming bereiken.
 • Bewoners en bedrijven zijn bereikbaar.
 • Voor fietsers is een tijdelijke voorziening getroffen zodat deze wel langs het werk kunnen.

Contactgegevens: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. C. Quint,  c.quint@noorderzijlvest.nl

Stremming fietsbrug Nieuwetilt Rasquerdermaar

Op dit moment wordt de fietsbrug Nieuwetil over het Rasquerdermaar nabij Tinallinge vervangen/gerenoveerd. De stremming duurt langer dan was voorzien omdat delen van de bestaande brug hergebruikt worden in de nieuwe constructie.

 • De stremming van de fietsbrug duurt tot 15 April 2024 

Contactgegevens: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. C. Quint,  c.quint@noorderzijlvest.nl

Informatie opening of stremming keersluis H.D. Louwes

Stremming aflezen uit grafiek

De doorvaart van het Hunsingokanaal ter hoogte van de keersluis bij gemaal H.D. Louwes kan gestremd zijn.

Je kunt de stremming aflezen uit de grafiek:

Toelichting grafiek

 • Keersluis open - groen vlak
  Bij een groen vlak in de grafiek is op dat specifieke moment doorvaart mogelijk. Dan zijn de lichten bij het invaren van het Hunsingokanaal bij Zoutkamp en gemaal Abelstok uit.

 • Keersluis dicht - rood vlak
  Bij een rood vlak in de grafiek is op dat specifieke moment de doorvaart gestremd. Dan staan ook de lichten bij de Hunsingosluis en gemaal Abelstok op rood.

 • Groen/rood of rood/groen vlak
  De grafiek geeft de stand van de afgelopen dag aan. Is de sluis de afgelopen dag open of dicht gegaan? Dan zie je zowel rood als groen in de grafiek. Bij een rood vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht. Bij een groen vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht.

Mocht je problemen hebben met het lezen van de grafiek dan kun je contact met ons opnemen via info@noorderzijlvest.nl

Water keren belangrijkste taak

De keersluis moet het water tegenhouden (keren) wanneer dat voor het beheer van de waterstanden in ons werkgebied nodig is. Dat is de belangrijkste taak. Wanneer water tegenhouden niet nodig is, staat de keersluis open. Dan is doorvaart mogelijk. Bij hogere waterstanden kan het nodig zijn dat we de keersluis sluiten. De keersluis sluit dan binnen 10 minuten. De lichten bij de Abelstoksluis en de Hunsingosluis branden dan rood. Is het licht uit? Dan is de H.D. Louwes keersluis op dat moment open.

Meer informatie

Waterstanden

Meer informatie over waterstanden geeft onze waterstandenkaart. Bekijk de actuele waterstanden voor het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest en de informatie over waterstanden van Rijkswaterstaat. 

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen in Zoutkamp. Dit is noodzakelijk om op langere termijn de waterveiligheid te kunnen garanderen. Over een paar jaar neemt de Hunsingosluis de taak van de keersluis bij H.D. Louwes over. De Hunsingosluis wordt zowel keer- als schutsluis. Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Algemene informatie voor vaarrecreanten in ons werkgebied

Het vaarseizoen start 1 mei en duurt tot 1 oktober. Tijdens het vaarseizoen zijn er verruimde bedieningstijden op de vaarwegen om de recreatie meer ruimte te geven.

Heb je gevonden wat je zocht?