Actuele informatie over stremmingen voor het vaar- en wegverkeer en wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen in ons werkgebied.

Actuele stremmingen van vaarwegen

Stremming Boterdiep te Bedum

De Nieuwe Klap te Bedum is tijdelijk niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart ter plaatse tot nadere berichtgeving gestremd, voor zover van brugbediening afhankelijk.

Meer informatie: Gemeente Hogeland, dhr. D. Schothorst, telefoon 088 3458888
 

Beperkte bedieningstijden Roggenkampsluis Delfzijl

In verband met een technisch probleem is de Roggenkampsluis beperkt bedienbaar. 

 • Vanaf dinsdag 9 mei 2023  tot vrijdag 28 juli 2023, schutten scheepvaart vanaf Damsterdiep via Roggenkampsluis naar Oude Eemskanaal alleen wekelijks 's morgens op maandagen en donderdagen, vooraf aanmelden via brug(sluis)wachter Harry Steigenga tel. 06 46 05 79 14
 • Géén schut mogelijkheid vanaf Oude Eemskanaal via Roggenkampsluis naar Damsterdiep, komend vanaf Oude Eemskanaal, omvaren via Groeve sluis noord naar (Stadshaven Appingedam) vaarweg Damsterdiep

Meer informatie:  Gemeente Eemsdelta, dhr. Bate de Vries, tel. 14 0596 (vanaf buitenland) 0031 596 639000 
 

Stremming Boterdiep te Bedum

Geen bediening nieuwe brug over Boterdiep te Bedum
In verband met werkzaamheden is de nieuwe brug tegenover Friesland Campina te Bedum tot 2 juni 2023 nog niet bedienbaar.
Hierdoor is de scheepvaart, voor zover van brugbediening afhankelijk, ter plaatse gestremd.

Meer informatie:  Provincie Groningen, dhr. R. Meedendorp, tel. 050 3164911

Stremming Aduarderdiep bij Aduarderzijl

In verband met werkzaamheden aan de sluizen is het Aduarderdiep ter plaatse vanaf 15 mei 2023 tot nadere berichtgeving gestremd voor de scheepvaart. 

Stremming Damsterdiep en Nieuwe Diep te Appingedam 

Op  zaterdag 17 juni 2023 vindt een sportevenement plaats in het Damsterdiep en het Nieuwe Diep te Appingedam. Hierdoor geldt ter plaatse tussen 08.00 en 18.00 uur een stremming voor de scheepvaart.

In dezelfde periode (24 juni tm 21 juli 2023) is de weg N388 nabij de Hunsingosluis in Zoutkamp afgesloten. 

In overleg met de havenmeester is op zaterdagmorgen tot 12.00 uur nog beperkte doorvaart mogelijk, op de Groeve Noord vanaf het Eemskanaal in de richting van of naar de jachthaven Appingedam.

Contactpersoon:  Gemeente Eemsdelta, havenmeester H. Steiginga, tel. 06 46057914

Stremming Hunsingokanaal (24 juni tm 21 juli 2023)

In verband met werkzaamheden is het Hunsingokanaal van 23 juni t/m 21 juli 2023 gestremd. Alternatieve vaarroute is mogelijk via het Reitdiep.

Contactgegevens:  Strukton Civiel Wegen&Beton , mw. D. Buitenhuis, tel. 06-10557407.

Stremming Wolddiep ter hoogte van Gaarkeuken

In verband met een storing is de Wolddiepbrug tot nadere berichtgeving niet bedienbaar.
Hierdoor geldt ter plaatse een stremming voor de scheepvaart, voor zover men afhankelijk is van brugbediening. 

Contactgegevens:  Gemeente Westerkwartier, dhr. A. Zwaving, tel. 06 38845643

Scheepvaartstremming Westerwijtwerdermaar

 • In verband met een technische storing is de Westerwijtwerderdraai momenteel niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart die afhankelijk van brugbediening is tot nadere berichtgeving gestremd.

Meer informatie: Gemeente Eemsdelta, dhr. B. de Vries, tel. 0596 691191

Stremming Wolddiep te Sebaldeburen

 • In verband met een technisch probleem is de Sebaldebuursterklap tot nadere berichtgeving niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart ter plaatse van voornoemde locatie gestremd, voor zover van brugbediening afhankelijk.

Meer informatie: Provincie Groningen, dhr. Reinder Wieling, tel. 06 4622 4159

Stremming Boterdiep te Ellerhuizen

 • In verband met een defect is de brug te Ellerhuizen tot nadere berichtgeving niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart op het Boterdiep tussen Groningen en Bedum gestremd.
 • Op 25 juli 2022 wordt ter plaatse begonnen met de voorbereiding voor het aanbrengen van een tijdelijke brug. Hierdoor is er geen doorvaart mogelijk tot medio 30 juni 2024 (of zoveel eerder als mogelijk).

Meer informatie: Aannemer Macadam BV, dhr. S. van der Mei, tel. 06 22500739

Vragen over vaarwegen en -stremmingen

Voor vragen over bovenstaande stremmingen kun je contact opnemen met de aangegeven contactpersoon. In het geval van algemene vragen over vaarwegen of voor het aanvragen van een vaarwegstremming kun je contact opnemen met A. Groeneveld (vaarwegbeheerder), telefoonnummer 050 304 8911

Actuele stremmingen voor wegverkeer

Stremming bruggen Dijkstil en Hellenstil

Stremming bij beide bruggen gelden voor het wegverkeer. 

Dijkstil - in de Dijkstilsterweg en Wierde nabij Leens

 • Volledige stremming tussen 21 september 2022 en 7 mei 2023

Hellenstertil bij ’t Stort in Leens

 • Volledige stremming tussen 21 september en 20 december 2022

Gemeente Westerkwartier

 • Aslastbeperking Kokersluisbrug bij Aduarderzijl

  • Vanaf 30 juli 2018 is de Kokersluisbrug gestremd voor verkeer zwaarder dan 23 ton. Licht vrachtverkeer, personenauto’s, fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken.
 • Aslastbeperking Waarhuistil bij Aduarderzijl

  • Vanaf eind januari 2021 is de brug Waarhuistil gestremd voor verkeer zwaarder dan 15 ton.

Meer informatie

De beperkingen tonnage op beide (nood) bruggen in AZ gelden tot en met februari 2023. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tinus Ubbens, Beheer en onderhoud, telefoonnummer 050 304 8911.

Informatie opening of stremming keersluis H.D. Louwes

Stremming aflezen uit grafiek

De doorvaart van het Hunsingokanaal ter hoogte van de keersluis bij gemaal H.D. Louwes kan gestremd zijn.

Je kunt de stremming aflezen uit de grafiek:

Toelichting grafiek

 • Keersluis open - groen vlak
  Bij een groen vlak in de grafiek is op dat specifieke moment doorvaart mogelijk. Dan zijn de lichten bij het invaren van het Hunsingokanaal bij Zoutkamp en gemaal Abelstok uit.

 • Keersluis dicht - rood vlak
  Bij een rood vlak in de grafiek is op dat specifieke moment de doorvaart gestremd. Dan staan ook de lichten bij de Hunsingosluis en gemaal Abelstok op rood.

 • Groen/rood of rood/groen vlak
  De grafiek geeft de stand van de afgelopen dag aan. Is de sluis de afgelopen dag open of dicht gegaan? Dan zie je zowel rood als groen in de grafiek. Bij een rood vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht. Bij een groen vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht.

Mocht je problemen hebben met het lezen van de grafiek dan kun je contact met ons opnemen via info@noorderzijlvest.nl

Water keren belangrijkste taak

De keersluis moet het water tegenhouden (keren) wanneer dat voor het beheer van de waterstanden in ons werkgebied nodig is. Dat is de belangrijkste taak. Wanneer water tegenhouden niet nodig is, staat de keersluis open. Dan is doorvaart mogelijk. Bij hogere waterstanden kan het nodig zijn dat we de keersluis sluiten. De keersluis sluit dan binnen 10 minuten. De lichten bij de Abelstoksluis en de Hunsingosluis branden dan rood. Is het licht uit? Dan is de H.D. Louwes keersluis op dat moment open.

Meer informatie

Waterstanden

Meer informatie over waterstanden geeft onze waterstandenkaart. Bekijk de actuele waterstanden voor het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest en de informatie over waterstanden van Rijkswaterstaat. 

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen in Zoutkamp. Dit is noodzakelijk om op langere termijn de waterveiligheid te kunnen garanderen. Over een paar jaar neemt de Hunsingosluis de taak van de keersluis bij H.D. Louwes over. De Hunsingosluis wordt zowel keer- als schutsluis. Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Algemene informatie voor vaarrecreanten in ons werkgebied

Het vaarseizoen start 1 mei en duurt tot 1 oktober. Tijdens het vaarseizoen zijn er verruimde bedieningstijden op de vaarwegen om de recreatie meer ruimte te geven.

Heb je gevonden wat je zocht?