Actuele informatie over stremmingen voor het vaar- en wegverkeer en wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen in ons werkgebied.

Stremmingen van vaarwegen

 • Geen bediening kanosluis bij Oudendijk te Warffum

In verband met reparatie kan de kanosluis bij de Oudendijk te Warffum momenteel niet bediend worden. Hierdoor is de doorgang voor vaartuigen door het Polderdiep ter hoogte bovenstaande locatie tot nadere berichtgeving gestremd.

Meer informatie: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. E. Kort, tel. 050 3048857

 • Stremmingen vaarweg Hoendiep en Letterberterdiep

Vanwege werkzaamheden is het Hoendiep ter hoogte van de Oostwolderdraai te Oostwold tot 7 april 2021 gestremd voor het vaarverkeer.

 • Stremming door aanbrengen bodembescherming: 07-04-2021 t/m 13-04-2021
 • Stremming door inhijsen stuwklep: 26-04-2021 t/m 28-04-2021

Meer informatie: de heer G. Drost, tel. 0512 334 070, Jansma Drachten B.V.

 • Stremming Damsterdiep

In verband met sanering van de voormalige stortplaats Woltersum ligt tot 7 juni 2021 een vaste noodbrug over het Damsterdiep. Hierdoor geldt ter hoogte van Ten Boer een doorvaarthoogte beperking van 1 meter.

Meer informatie: de heer J. van der Wal, tel. 06 53 72 80 89, Gemeente Groningen.

 • Stremming Aduarderdiep

In verband met complexe werkzaamheden is het noordelijke deel van het Aduarderdiep van 17 augustus 2020 tot eind juli 2022 gestremd voor de scheepvaart. Het gaat om het traject van Steentil tot Aduarderzijl.

Meer informatie: de heer R. Knegt, tel. 06 27 88 30 32, BAM Infraconsult.

 • Stremming Boterdiep te Ellerhuizen

In verband met een defect is de brug te Ellerhuizen voor onbepaalde tijd niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart op het Boterdiep tussen Groningen en Bedum gestremd.

Meer informatie: afdeling Voorlichting, tel. 050 316 4911, Provincie Groningen.

Stremmingen voor wegverkeer

 • Renovatie Wehersterbrug

Het waterschap vervangt de Wehersterbrug tussen Leens en Warfhuizen. De brug is tot eind maart 2021 gestremd. De Trekweg Noordzijde, tussen ’t Stort en de Klaarkampenweg blijft open. Wel zal incidenteel de weg tijdelijk worden gestremd in geval van aanvoer van materieel en materiaal. Dan zal een verkeerregelaar aanwezig zijn. De omleidingen worden met borden aangegeven.

Meer informatie:

De heer D. Bronsema, tel. 06 29 59 15 06, Oosterhof Holman.
Mevrouw W. van der Meulen, telefoonnummer 06 52 05 12 11, Waterschap Noorderzijlvest.

Gemeente Westerkwartier

 • Aslastbeperking Kokersluisbrug bij Aduarderzijl

  • Vanaf 30 juli 2018 is de Kokersluisbrug gestremd voor verkeer zwaarder dan 23 ton. Licht vrachtverkeer, personenauto’s, fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken.

 • Aslastbeperking Waarhuistil bij Aduarderzijl

  • Vanaf eind januari 2021 is de Waarhuistil gestremd voor zwaarder verkeer dan 15 ton. De brug is gestremd voor verkeer zwaarder dan 15 ton.

Meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Carolien Klunder beheer en onderhoud, 050 304 8911

 • Aslastbeperking brug Oosterwijtwerdertil

  • Het waterschap vervangt de Oosterwijtwerdertil in Oosterwijtwerd. De brug is tot eind maart 2021 gestremd. De omleidingen worden met borden aangegeven.

Meer informatie: de heer D.Bronsema, tel. 06 29 59 15 06, Oosterhof Holman.

Heb je gevonden wat je zocht?