Actuele informatie over stremmingen voor het vaar- en wegverkeer en wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen in ons werkgebied.

Actuele stremmingen van vaarwegen

Stremming Rasquerdermaar ter hoogte van Tinallinge

In de periode van 28-09-2023 t/m 23-01-2024 wordt de fietsbrug Nieuwe Til nabij Tinallinge vervangen. Hierdoor de scheepvaart op het Rasquerdermaar ter plaatse gestremd.

Meer informatie: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. C. Quint, tel. 050 3048911

Stremming Boterdiep ter hoogte van Fraamklap

Als gevolg van een aanrijding is de brug bij Fraamklap tot nadere berichtgeving niet bedienbaar.
Hierdoor is het Boterdiep ter hoogte van voornoemde locatie gestremd voor de scheepvaart.

Meer informatie: Gemeente Eemsdelta, dhr. B. de Vries, tel. 0596 691191

Vertraging brugbediening over Hoendiep bij Enumatil

Vanaf 4 tot en met 29 september 2023 worden conserveringswerkzaamheden aan de brug over het Hoendiep bij Enumatil uitgevoerd. Daarom kan het zijn dat de brugbediening tot een uur vertraging oploopt.

Meer informatie: Provincie Groningen, dhr. J. Hiddingh, telefoon 050-3164670

Geen bediening van de Hunsingobrug op 1 november 2023

In verband met onderhoudswerkzaamheden op 1 november 2023 kan de Hunsingobrug te Zoutkamp niet worden bediend.
Hierdoor is de scheepvaart op het Hunsingokanaal die dag ter plaatse gestremd.

Meer informatie : Provincie Groningen, afdeling voorlichting, telefoon 050 316 4911
 

Beperkte spoorbrugbediening Hoendiep Hoogkerk

In verband met werkzaamheden is de spoorbrug te Hoogkerk op 3 november 2023 tussen 18:00 en 20:00 uur niet bedienbaar.
De scheepvaart op het Hoendiep kan hierdoor enige vertraging oplopen.

Meer informatie: Prorail, telefoon 0800 7767245

Stremming Polderdiep te Warffum

In verband met de vervanging van de brug Henduurstil is het Polderdiep ter plaatse tot oktober 2023 gestremd voor de scheepvaart. De stremming betreft het gedeelte ten noorden van de brug.

 • Contactgegevens:  Waterschap Noorderzijlvest, dhr. K. Meijer, tel. 06 535 88 794

Stremming spoorwegbrug over Hoendiep te Hoogkerk

In verband met werkzaamheden is de spoorwegbrug te Hoogkerk van 23 september en 24 september 2023 van 0.00 tot 24.00 uur niet bedienbaar. Hierdoor is alle scheepvaart ter plaatse in die periode ter plaatse gestremd. In verband met veiligheidsvoorschriften is dan ook geen doorvaart onder de brug door toegestaan.

Nadere informatie: Aannemersbedrijf Van Gelder, mevr. A. van der Wulp, tel. 06 53849097

Scheepvaartstremming Westerwijtwerdermaar

 • In verband met een technische storing is de Westerwijtwerderdraai momenteel niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart die afhankelijk van brugbediening is tot nadere berichtgeving gestremd.

Meer informatie: Gemeente Eemsdelta, dhr. B. de Vries, tel. 0596 691191

Stremming Wolddiep te Sebaldeburen

 • In verband met een technisch probleem is de Sebaldebuursterklap tot nadere berichtgeving niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart ter plaatse van voornoemde locatie gestremd, voor zover van brugbediening afhankelijk.

Meer informatie: Provincie Groningen, dhr. Reinder Wieling, tel. 06 4622 4159

Stremming Boterdiep te Ellerhuizen

 • In verband met een defect is de brug te Ellerhuizen tot nadere berichtgeving niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart op het Boterdiep tussen Groningen en Bedum gestremd.
 • Op 25 juli 2022 wordt ter plaatse begonnen met de voorbereiding voor het aanbrengen van een tijdelijke brug. Hierdoor is er geen doorvaart mogelijk tot medio 30 juni 2024 (of zoveel eerder als mogelijk).

Meer informatie: Aannemer Macadam BV, dhr. S. van der Mei, tel. 06 22500739

Vragen over vaarwegen en -stremmingen

Voor vragen over bovenstaande stremmingen kun je contact opnemen met de aangegeven contactpersoon. In het geval van algemene vragen over vaarwegen of voor het aanvragen van een vaarwegstremming kun je contact opnemen met A. Groeneveld (vaarwegbeheerder), telefoonnummer 050 304 8911

Actuele stremmingen voor wegverkeer

Stremming brug Henduurstil in Warffum

In verband met de vervanging van de brug Henduurstil is de wegkruising Onderdendamsterweg , Havenstraat, A.G. Bellstraat en Abraham Luingestraat in Warffum tot oktober 2023 gestremd.

Contactgegevens: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. K. Meijer, tel. 06 535 88 794

Informatie opening of stremming keersluis H.D. Louwes

Stremming aflezen uit grafiek

De doorvaart van het Hunsingokanaal ter hoogte van de keersluis bij gemaal H.D. Louwes kan gestremd zijn.

Je kunt de stremming aflezen uit de grafiek:

Toelichting grafiek

 • Keersluis open - groen vlak
  Bij een groen vlak in de grafiek is op dat specifieke moment doorvaart mogelijk. Dan zijn de lichten bij het invaren van het Hunsingokanaal bij Zoutkamp en gemaal Abelstok uit.

 • Keersluis dicht - rood vlak
  Bij een rood vlak in de grafiek is op dat specifieke moment de doorvaart gestremd. Dan staan ook de lichten bij de Hunsingosluis en gemaal Abelstok op rood.

 • Groen/rood of rood/groen vlak
  De grafiek geeft de stand van de afgelopen dag aan. Is de sluis de afgelopen dag open of dicht gegaan? Dan zie je zowel rood als groen in de grafiek. Bij een rood vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht. Bij een groen vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht.

Mocht je problemen hebben met het lezen van de grafiek dan kun je contact met ons opnemen via info@noorderzijlvest.nl

Water keren belangrijkste taak

De keersluis moet het water tegenhouden (keren) wanneer dat voor het beheer van de waterstanden in ons werkgebied nodig is. Dat is de belangrijkste taak. Wanneer water tegenhouden niet nodig is, staat de keersluis open. Dan is doorvaart mogelijk. Bij hogere waterstanden kan het nodig zijn dat we de keersluis sluiten. De keersluis sluit dan binnen 10 minuten. De lichten bij de Abelstoksluis en de Hunsingosluis branden dan rood. Is het licht uit? Dan is de H.D. Louwes keersluis op dat moment open.

Meer informatie

Waterstanden

Meer informatie over waterstanden geeft onze waterstandenkaart. Bekijk de actuele waterstanden voor het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest en de informatie over waterstanden van Rijkswaterstaat. 

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen in Zoutkamp. Dit is noodzakelijk om op langere termijn de waterveiligheid te kunnen garanderen. Over een paar jaar neemt de Hunsingosluis de taak van de keersluis bij H.D. Louwes over. De Hunsingosluis wordt zowel keer- als schutsluis. Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Algemene informatie voor vaarrecreanten in ons werkgebied

Het vaarseizoen start 1 mei en duurt tot 1 oktober. Tijdens het vaarseizoen zijn er verruimde bedieningstijden op de vaarwegen om de recreatie meer ruimte te geven.

Heb je gevonden wat je zocht?