Actuele informatie over stremmingen voor het vaar- en wegverkeer en wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen in ons werkgebied.

 • Vragen? Neem contact op met A. Groeneveld via telefoonummer 050 304 8911.

Stremmingen van vaarwegen

 • Werkzaamheden ingang Boterdiep ter plaatse van Van Starkenborghkanaal

In de periode van 21 juni 2021 t/m 16 juli 2021 vinden oeverwerkzaamheden plaats ter hoogte van de kruising Boterdiep – Van Starkenborghkanaal
De scheepvaart kan wel passeren, maar enige vertraging is mogelijk in verband met het vrijmaken van de doorvaart.

Meer informatie: Gemeente Groningen, dhr. J. Pestoor, tel. 14 050 (verkort nummer)
 

 • Stremming Hoendiep ter hoogte van de Oostwolderdraai

In verband met werkzaamheden is het Hoendiep gestremd ter hoogte van de Oostwolderdraai.
De scheepvaartstremming geldt voor de tijdsvakken: 21-6 t/m 16-7-2021 en 21-7 t/m 22-7-2021

Meer informatie: Jansma Drachten BV, dhr. G. Drost, tel. 0512 334070

 • Stremming Oosterwijtwerdermaar

In verband met werkzaamheden is het Oosterwijterwerdermaar tot 20 mei 2021 gestremd. Hierdoor geldt een beperking voor de scheepvaart ter hoogte van de brug in Oosterwijtwerd.

Meer informatie: Waterschap Noorderzijlvest, A. Groeneveld, tel. 050 304 8911

 • Stremming Damsterdiep

In verband met sanering van de voormalige stortplaats Woltersum ligt tot 9 juni 2021 een vaste noodbrug over het Damsterdiep. Hierdoor geldt ter hoogte van Ten Boer een doorvaarthoogte beperking van 1 meter.

Meer informatie: J. van der Wal, tel. 06 53 72 80 89, Gemeente Groningen

 • Stremming Aduarderdiep

In verband met complexe werkzaamheden is het noordelijke deel van het Aduarderdiepvan 17 augustus 2020 tot eind juli 2022 gestremd voor de scheepvaart. Het gaat om het traject van Steentil tot Aduarderzijl. Onder de vaste noodbrug is voor kano’s een doorvaarthoogte van ca. 1 meter aanwezig.

Meer informatie: R. Knegt, tel. 06 27 88 30 32, BAM Infraconsult

 • Stremming Boterdiep te Ellerhuizen

In verband met een defect is de brug te Ellerhuizen voor onbepaalde tijd niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart op het Boterdiep tussen Groningen en Bedum gestremd.

Meer informatie: afdeling Voorlichting, tel. 050 316 4911, Provincie Groningen

Stremmingen voor wegverkeer

 • Renovatie Wehersterbrug

Het waterschap vervangt de Wehersterbrug tussen Leens en Warfhuizen. De brug is tot eind maart 2021 gestremd. De Trekweg Noordzijde, tussen ’t Stort en de Klaarkampenweg blijft open. Wel zal incidenteel de weg tijdelijk worden gestremd in geval van aanvoer van materieel en materiaal. Dan zal een verkeerregelaar aanwezig zijn. De omleidingen worden met borden aangegeven.

Meer informatie:

De heer D. Bronsema, tel. 06 29 59 15 06, Oosterhof Holman.
Mevrouw W. van der Meulen, telefoonnummer 06 52 05 12 11, Waterschap Noorderzijlvest.

Gemeente Westerkwartier

 • Aslastbeperking Kokersluisbrug bij Aduarderzijl

  • Vanaf 30 juli 2018 is de Kokersluisbrug gestremd voor verkeer zwaarder dan 23 ton. Licht vrachtverkeer, personenauto’s, fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken.

 • Aslastbeperking Waarhuistil bij Aduarderzijl

  • Vanaf eind januari 2021 is de Waarhuistil gestremd voor zwaarder verkeer dan 15 ton. De brug is gestremd voor verkeer zwaarder dan 15 ton.

Meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Carolien Klunder beheer en onderhoud, 050 304 8911

 • Aslastbeperking brug Oosterwijtwerdertil

  • Het waterschap vervangt de Oosterwijtwerdertil in Oosterwijtwerd. De brug is tot eind maart 2021 gestremd. De omleidingen worden met borden aangegeven.

Meer informatie: de heer D.Bronsema, tel. 06 29 59 15 06, Oosterhof Holman.

Algemene informatie voor vaarrecreanten in ons werkgebied

Het vaarseizoen start 1 mei en duurt tot 1 oktober. Tijdens het vaarseizoen zijn er verruimde bedieningstijden op de vaarwegen om de recreatie meer ruimte te geven.

Heb je gevonden wat je zocht?