Actuele informatie over stremmingen voor het vaar- en wegverkeer en wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen in ons werkgebied.

Actuele stremmingen van vaarwegen

Scheepvaartstremming Hoendiep te Hoogkerk

In verband met werkzaamheden is de Vierverlatenbrug te Hoogkerk van maandag 13-09 t/m donderdag 16-09-2021 niet bedienbaar. Hierdoor geldt in die periode een scheepvaartstremming voor vaartuigen die van brugbediening afhankelijk zijn.

Meer informatie: Gemeente Groningen, dhr. S. Wichertjes, telefoonnummer 050 367 1000

Stremming Aduarderdiep

In verband met complexe werkzaamheden is het noordelijke deel van het Aduarderdiep van 17 augustus 2020 tot eind juli 2022 gestremd voor de scheepvaart. Het gaat om het traject van Steentil tot Aduarderzijl. Onder de vaste noodbrug is voor kano’s een doorvaarthoogte van ca. 1 meter aanwezig.

Meer informatie: R. Knegt, telefoonnummer 06 27 88 30 32, BAM Infraconsult

Stremming Boterdiep te Ellerhuizen

In verband met een defect is de brug te Ellerhuizen tot nadere berichtgeving niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart op het Boterdiep tussen Groningen en Bedum gestremd.

Meer informatie: afdeling Voorlichting, telefoonnummer 050 316 4911, Provincie Groningen

Algemene vragen over vaarwegstremmingen

Vragen over vaarwegstremmingen. Neem contact op met A. Groeneveld, telefoonnummer 050 304 8911.

Actuele stremmingen voor wegverkeer

Oosterwijtwerdertil en Dieftil

De bruggen Oosterwijtwerdertil en Dieftil, gelegen in en nabij Oostetwijtwerd, is op vrijdag 3 september gestremd vanwege het aanbrengen van een slijtlaag op het brugdekken. Het verkeer wordt omgeleid door middel van bebording.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kurt Meijer van het waterschap Noorderzijlvest via telefoonnummer 06 53 58 87 94

Renovatie Wehersterbrug

Het waterschap vervangt de Wehersterbrug tussen Leens en Warfhuizen. De brug is tot eind oktober 2021 gestremd. De Trekweg Noordzijde, tussen ’t Stort en de Klaarkampenweg blijft open. Wel zal incidenteel de weg tijdelijk worden gestremd in geval van aanvoer van materieel en materiaal. Dan zal een verkeerregelaar aanwezig zijn. De omleidingen worden met borden aangegeven.

Meer informatie:

De heer D. Bronsema, telefoonnummer 06 29 59 15 06, Oosterhof Holman.
Mevrouw W. van der Meulen, telefoonnummer 06 52 05 12 11, Waterschap Noorderzijlvest.

Gemeente Westerkwartier

  • Aslastbeperking Kokersluisbrug bij Aduarderzijl

    • Vanaf 30 juli 2018 is de Kokersluisbrug gestremd voor verkeer zwaarder dan 23 ton. Licht vrachtverkeer, personenauto’s, fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken.
  • Aslastbeperking Waarhuistil bij Aduarderzijl

    • Vanaf eind januari 2021 is de Waarhuistil gestremd voor zwaarder verkeer dan 15 ton. De brug is gestremd voor verkeer zwaarder dan 15 ton.

Meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw Carolien Klunder beheer en onderhoud, telefoonnummer 050 304 8911.

Algemene informatie voor vaarrecreanten in ons werkgebied

Het vaarseizoen start 1 mei en duurt tot 1 oktober. Tijdens het vaarseizoen zijn er verruimde bedieningstijden op de vaarwegen om de recreatie meer ruimte te geven.

Heb je gevonden wat je zocht?