Actuele informatie over stremmingen voor het vaar- en wegverkeer en wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen in ons werkgebied.

 • Vragen? Neem contact op met A. Groeneveld via telefoonummer 050 304 8911.

Stremmingen van vaarwegen

 • Beperkte bediening Solwerderbrug te Appingedam

Op 10 en 11 mei 2021 vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Solwerderbrug te Appingedam.
De brug is dan beperkt bedienbaar, waardoor de scheepvaart maximaal 4 uur vertraging kan ondervinden.

Meer informatie: Gemeente Appingedam, dhr. B. de Vries, tel. 0596 691191

 • Beperkte vaardiepte Godlinzermaar

Door werkzaamheden geldt voor het Godlinzermaar een vaardiepte beperking van 80 cm. tot nadere berichtgeving.

Meer informatie: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. A. Groeneveld, tel. 050 304 8911

 • Geen bediening Oostwolderdraai Hoendiep bij Oostwold

In verband met een technische storing is de Oostwolderdraai tot nadere berichtgeving niet bedienbaar.

Meer informatie: Provincie Groningen, dhr. R. Wieling, tel. 050 316 4911

 • Stremming Damsterdiep

In verband met sanering van de voormalige stortplaats Woltersum ligt tot 9 juni 2021 een vaste noodbrug over het Damsterdiep. Hierdoor geldt ter hoogte van Ten Boer een doorvaarthoogte beperking van 1 meter.

Meer informatie: de heer J. van der Wal, tel. 06 53 72 80 89, Gemeente Groningen.

 • Stremming Aduarderdiep

In verband met complexe werkzaamheden is het noordelijke deel van het Aduarderdiep van 17 augustus 2020 tot eind juli 2022 gestremd voor de scheepvaart. Het gaat om het traject van Steentil tot Aduarderzijl.

Meer informatie: de heer R. Knegt, tel. 06 27 88 30 32, BAM Infraconsult.

 • Stremming Boterdiep te Ellerhuizen

In verband met een defect is de brug te Ellerhuizen voor onbepaalde tijd niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart op het Boterdiep tussen Groningen en Bedum gestremd.

Meer informatie: afdeling Voorlichting, tel. 050 316 4911, Provincie Groningen.

Stremmingen voor wegverkeer

 • Renovatie Wehersterbrug

Het waterschap vervangt de Wehersterbrug tussen Leens en Warfhuizen. De brug is tot eind maart 2021 gestremd. De Trekweg Noordzijde, tussen ’t Stort en de Klaarkampenweg blijft open. Wel zal incidenteel de weg tijdelijk worden gestremd in geval van aanvoer van materieel en materiaal. Dan zal een verkeerregelaar aanwezig zijn. De omleidingen worden met borden aangegeven.

Meer informatie:

De heer D. Bronsema, tel. 06 29 59 15 06, Oosterhof Holman.
Mevrouw W. van der Meulen, telefoonnummer 06 52 05 12 11, Waterschap Noorderzijlvest.

Gemeente Westerkwartier

 • Aslastbeperking Kokersluisbrug bij Aduarderzijl

  • Vanaf 30 juli 2018 is de Kokersluisbrug gestremd voor verkeer zwaarder dan 23 ton. Licht vrachtverkeer, personenauto’s, fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken.

 • Aslastbeperking Waarhuistil bij Aduarderzijl

  • Vanaf eind januari 2021 is de Waarhuistil gestremd voor zwaarder verkeer dan 15 ton. De brug is gestremd voor verkeer zwaarder dan 15 ton.

Meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Carolien Klunder beheer en onderhoud, 050 304 8911

 • Aslastbeperking brug Oosterwijtwerdertil

  • Het waterschap vervangt de Oosterwijtwerdertil in Oosterwijtwerd. De brug is tot eind maart 2021 gestremd. De omleidingen worden met borden aangegeven.

Meer informatie: de heer D.Bronsema, tel. 06 29 59 15 06, Oosterhof Holman.

Algemene informatie voor vaarrecreanten in ons werkgebied

Het vaarseizoen start 1 mei en duurt tot 1 oktober. Tijdens het vaarseizoen zijn er verruimde bedieningstijden op de vaarwegen om de recreatie meer ruimte te geven.

Heb je gevonden wat je zocht?