Actuele informatie over stremmingen voor het vaar- en wegverkeer en wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen in ons werkgebied.

Actuele stremmingen van vaarwegen

Stremming Damsterdiep te Winneweer

In verband met reparatiewerkzaamheden is de Muderdraai in Winneweer vanaf 30 januari 2023 tot nadere berichtgeving niet bedienbaar.
Hierdoor is de scheepvaart op het Damsterdiep ter plaatse gestremd.

Contact:  Waterschap Noorderzijlvest, dhr. F van der Veen, tel. 06 20616344 

Stremming Hoendiep ter hoogte van spoorwegbrug te Hoogkerk

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de spoorwegbrug te Hoogkerk op 2 maart 2023 tussen 10.00 en 18.00 uur niet bedienbaar.
Hierdoor geldt ter plaatse een stremming van het Hoendiep voor de scheepvaart.

Contact:  Raveco, dhr. Rik Lohuis, tel. 038 4557040

Beperkte doorvaartmogelijkheid Hoornsevaart te Leens

 • In verband met onderhoudswerkzaamheden geldt een beperkte doorvaartmogelijkheid van de Hoornsevaart. Tijdens de werkzaamheden kan enig oponthoud voor de scheepvaart ontstaan als gevolg van de werkzaamheden.
 • De werkzaamheden vinden plaats aan de Dijkstil, nabij Leens, van 21-09-2022 tot 07-05-2023 
 • Gedurende bovengenoemde periode zal op een nader te publiceren moment een volledige stremming noodzakelijk zijn voor sloop en vervanging van onderdelen.

Meer informatie:  Waterschap Noorderzijlvest, Sanne Rolsma, tel. 050 3099551

Geen bediening Roggenkampsluis Delfzijl

 • In verband met onderhoudswerkzaamheden wordt de Roggenkampsluis te Delfzijl tot verdere berichtgeving niet bediend. Scheepvaart van het Damsterdiep naar het (Oude) Eemskanaal v.v. is mogelijk via de Groevesluis Noord te Appingedam.

Meer informatie:  Gemeente Eemsdelta , Dhr. B. de Vries, tel. 06 20038426

Scheepvaartstremming Westerwijtwerdermaar

 • In verband met een technische storing is de Westerwijtwerderdraai momenteel niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart die afhankelijk van brugbediening is tot nadere berichtgeving gestremd.

Meer informatie: Gemeente Eemsdelta, dhr. B. de Vries, tel. 0596 691191

Stremming Wolddiep te Sebaldeburen

 • In verband met een technisch probleem is de Sebaldebuursterklap tot nadere berichtgeving niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart ter plaatse van voornoemde locatie gestremd, voor zover van brugbediening afhankelijk.

Meer informatie: Provincie Groningen, dhr. Reinder Wieling, tel. 06 4622 4159

Stremming Boterdiep te Ellerhuizen

 • In verband met een defect is de brug te Ellerhuizen tot nadere berichtgeving niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart op het Boterdiep tussen Groningen en Bedum gestremd.
 • Op 25 juli 2022 wordt ter plaatse begonnen met de voorbereiding voor het aanbrengen van een tijdelijke brug. Hierdoor is er geen doorvaart mogelijk tot medio 21 april 2023.

Meer informatie: Aannemer Macadam BV, dhr. S. van der Mei, tel. 06 22500739

Algemene vragen over vaarwegstremmingen

Vragen over vaarwegstremmingen. Neem contact op met A. Groeneveld, telefoonnummer 050 304 8911

Actuele stremmingen voor wegverkeer

Stremming bruggen Dijkstil en Hellenstil

Stremming bij beide bruggen gelden voor het wegverkeer. 

Dijkstil - in de Dijkstilsterweg en Wierde nabij Leens

 • Volledige stremming tussen 21 september 2022 en 7 mei 2023

Hellenstertil bij ’t Stort in Leens

 • Volledige stremming tussen 21 september en 20 december 2022

Gemeente Westerkwartier

 • Aslastbeperking Kokersluisbrug bij Aduarderzijl

  • Vanaf 30 juli 2018 is de Kokersluisbrug gestremd voor verkeer zwaarder dan 23 ton. Licht vrachtverkeer, personenauto’s, fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken.
 • Aslastbeperking Waarhuistil bij Aduarderzijl

  • Vanaf eind januari 2021 is de brug Waarhuistil gestremd voor verkeer zwaarder dan 15 ton.

Meer informatie

De beperkingen tonnage op beide (nood) bruggen in AZ gelden tot en met februari 2023. Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw Carolien Klunder, Beheer en onderhoud, telefoonnummer 050 304 8911.

Informatie opening of stremming keersluis H.D. Louwes

Stremming aflezen uit grafiek

De doorvaart van het Hunsingokanaal ter hoogte van de keersluis bij gemaal H.D. Louwes kan gestremd zijn.

Vanaf 6 februari 2023 kun je de stremming aflezen uit de grafiek:

Toelichting grafiek

 • Keersluis open - groen vlak
  Bij een groen vlak in de grafiek is op dat specifieke moment doorvaart mogelijk. Dan zijn de lichten bij het invaren van het Hunsingokanaal bij Zoutkamp en gemaal Abelstok uit.

 • Keersluis dicht - rood vlak
  Bij een rood vlak in de grafiek is op dat specifieke moment de doorvaart gestremd. Dan staan ook de lichten bij de Hunsingosluis en gemaal Abelstok op rood.

 • Groen/rood of rood/groen vlak
  De grafiek geeft de stand van de afgelopen dag aan. Is de sluis de afgelopen dag open of dicht gegaan? Dan zie je zowel rood als groen in de grafiek. Bij een rood vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht. Bij een groen vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht.

Mocht je problemen hebben met het lezen van de grafiek dan kun je contact met ons opnemen via info@noorderzijlvest.nl

Water keren belangrijkste taak

De keersluis moet het water tegenhouden (keren) wanneer dat voor het beheer van de waterstanden in ons werkgebied nodig is. Dat is de belangrijkste taak. Wanneer water tegenhouden niet nodig is, staat de keersluis open. Dan is doorvaart mogelijk. Bij hogere waterstanden kan het nodig zijn dat we de keersluis sluiten. De keersluis sluit dan binnen 10 minuten. De lichten bij de Abelstoksluis en de Hunsingosluis branden dan rood. Is het licht uit? Dan is de H.D. Louwes keersluis op dat moment open.

Meer informatie

Waterstanden

Meer informatie over waterstanden geeft onze waterstandenkaart. Bekijk de actuele waterstanden voor het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest en de informatie over waterstanden van Rijkswaterstaat. 

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen in Zoutkamp. Dit is noodzakelijk om op langere termijn de waterveiligheid te kunnen garanderen. Over een paar jaar neemt de Hunsingosluis de taak van de keersluis bij H.D. Louwes over. De Hunsingosluis wordt zowel keer- als schutsluis. Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Algemene informatie voor vaarrecreanten in ons werkgebied

Het vaarseizoen start 1 mei en duurt tot 1 oktober. Tijdens het vaarseizoen zijn er verruimde bedieningstijden op de vaarwegen om de recreatie meer ruimte te geven.

Heb je gevonden wat je zocht?