Bekijk de actuele waterstanden voor het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest en de informatie over waterstanden van Rijkswaterstaat. 

Waterstanden Noorderzijlvest

Op de kaart Deelstroomgebieden & Waterstanden is de actuele waterstand op verschillende meetpunten in ons werkgebied te zien. De grafieken geven het actuele beeld en het streefpeil per punt aan. Je kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Deelstroomgebieden & Waterstanden

Informatie over waterstanden van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat geeft informatie over de actuele waterhoogtes van alle meetpunten in het land:

Heb je gevonden wat je zocht?