Wij dragen iedere dag bij aan veilig leven met water. Wij werken aan schoon, gezond en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen. Dit doen we voor de mensen in ons gebied. Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden en projecten die op dit moment in uitvoering zijn.

 • Rioolslibverwerking Garmerwolde

  We onderzoeken hoe de afvoer van zuiveringsslib op een duurzame, betrouwbare en efficiënte manier kan worden uitgevoerd.
 • Programma Gouden Gronden

  Beter bodembeheer. Een samenwerking voor een beter bodembeheer met de provincie en de landbouw. Gebiedsgerichte projecten voor een betere waterkwaliteit en minder verdroging.
  Programma Gouden Gronden
 • Rietproef Lauwersmeer

  Noorderzijlvest heeft vergunning verleend aan de provincies Groningen en Friesland voor het uitvoeren van een rietproef (van 1 februari tot 1 april) in het Lauwersmeer. De evaluatie van de proef is in het najaar afgerond.
  Rietproef Lauwersmeer
 • Project Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer

  Het Paterswoldsemeer is voor de stad Groningen en omgeving een belangrijk recreatiegebied. Het waterschap werkt aan de waterkwaliteit van het meer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).
 • Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

  Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Die dijk voldoet niet meer aan de eisen voor veiligheid. Daarom moet de dijk versterkt worden. Vanaf 2023 gaan we daadwerkelijk werken aan de dijk.
 • Onderhoud R.J. Cleveringsluizen

  In april 2017 is gestart met groot onderhoud aan de R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog. We vervangen de geleidingen van de hefdeuren en de contragewichten van één van de 12 spuikokers. De werkzaamheden zijn gestart in 2017 en duren tot 2025.
 • Ruim Baan Voor Vissen

  Vissen zwemmen uit de Waddenzee ons beheergebied binnen en andersom. Hoe verder de vissen ons land binnen zwemmen, hoe meer voedsel ze vinden. Een goede plek dus om te paren en voor de kleintjes om op te groeien.
  Ruim Baan Voor Vissen
 • Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

  Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen in Zoutkamp. Dit is noodzakelijk om op langere termijn de waterveiligheid te kunnen garanderen.
  Nieuwe Waterwerken Zoutkamp
 • Landinrichting Veenhuizen

  In mei 2016 is een Landinrichtingscommissie Veenhuizen benoemdom te komen tot kavelruil en bemiddeling bij de overdracht van infrastructuur en kunstwerken.
  project Veenhuizen