Wij dragen iedere dag bij aan veilig leven met water. Wij werken aan schoon, gezond en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen. Dit doen we voor de mensen in ons gebied. Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden en projecten die op dit moment in uitvoering zijn.

 • Sluizencomplex Aduarderzijlen

  Waterschap Noorderzijlvest gaat twee bruggen en twee zijlen (sluizen) in Aduarderzijl aanpakken.

 • Optimalisatie van De Onlanden

  Doordat het klimaat verandert, verwachten we vaker en meer neerslag. Er moet daarom extra ruimte voor water komen. Een van de maatregelen is de aanpassing van de waterberging De Onlanden.

 • Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

  In het Zuidelijk Westerkwartier neemt het waterschap maatregelen. Tegelijk richt de provincie Groningen het Nationaal Natuur Netwerk in.

  Gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier
 • Zonneparken rioolwaterzuiveringsinstallaties

  Noorderzijlvest wil in 2025 een energieneutraal waterschap zijn. We gaan zonneparken aanleggen op de terreinen van rwzi's. Door zelf duurzaam energie op te wekken, hoeven we minder fossiele energie in te kopen en zorgen we voor een lagere CO2-uitstoot.

  Zonneparken rioolwaterzuiveringsinstallaties
 • RWZI Westerkwartier

  Het waterschap Noorderzijlvest bereidt de bouw voor van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie(Een installatie waar afvalwater wordt schoongemaakt zodat het weer kan worden geloosd op de rivier of het kanaal.) in Gaarkeuken en de aanleg van 20 km persleidingen.

  RWZI Westerkwartier
 • Programma Gouden Gronden

  Beter bodembeheer. Een samenwerking voor een beter bodembeheer met de provincie en de landbouw. Gebiedsgerichte projecten voor een betere waterkwaliteit en minder verdroging.

  Programma Gouden Gronden
 • Sluis Schouwerzijl

  Werkzaamheden aan zowel de brug als de sluis. We brengen een afsluitvoorziening in de sluis aan. Daarnaast renoveren we de sluis zelf. Ook herstellen we de Schouwerzijlsterbrug. Het werk aan sluis en brug vindt plaats tussen oktober 2021 en juli 2022.

  Afsluitvoorziening De Kromme Raken
 • Zuiveringsslibverwerking Garmerwolde

  We onderzoeken hoe de afvoer van zuiveringsslib op een duurzame, betrouwbare en efficiënte manier kan worden uitgevoerd.

 • Rietproef Lauwersmeer

  Noorderzijlvest heeft vergunning verleend aan de provincies Groningen en Friesland voor het uitvoeren van een rietproef (van 1 februari tot 1 april) in het Lauwersmeer. De evaluatie van de proef is in het najaar afgerond.

  Rietproef Lauwersmeer