Wij dragen iedere dag bij aan veilig leven met water. Wij werken aan schoon, gezond en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen. Dit doen we voor de mensen in ons gebied. Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden en projecten die op dit moment in uitvoering zijn.

 • In het Zuidelijk Westerkwartier neemt het waterschap maatregelen. Tegelijk richt de provincie Groningen het Nationaal Natuur Netwerk in.
  Gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier
 • Werkzaamheden aan zowel de brug als de sluis. We brengen een afsluitvoorziening in de sluis aan. Daarnaast renoveren we de sluis zelf. Ook herstellen we de Schouwerzijlsterbrug. Het werk aan sluis en brug vindt plaats tussen oktober 2021 en maart 2022.
  Afsluitvoorziening De Kromme Raken
 • Doordat het klimaat verandert, verwachten we vaker en meer neerslag. Er moet daarom extra ruimte voor water komen. Een van de maatregelen is de aanpassing van de waterberging De Onlanden.
  Optimalisatie Onlanden
 • We onderzoeken hoe de afvoer van zuiveringsslib op een duurzame, betrouwbare en efficiënte manier kan worden uitgevoerd.
 • Beter bodembeheer. Een samenwerking voor een beter bodembeheer met de provincie en de landbouw. Gebiedsgerichte projecten voor een betere waterkwaliteit en minder verdroging.
  Programma Gouden Gronden
 • Noorderzijlvest heeft vergunning verleend aan de provincies Groningen en Friesland voor het uitvoeren van een rietproef (van 1 februari tot 1 april) in het Lauwersmeer. De evaluatie van de proef is in het najaar afgerond.
  Rietproef Lauwersmeer
 • Het Paterswoldsemeer is voor de stad Groningen en omgeving een belangrijk recreatiegebied. Het waterschap werkt aan de waterkwaliteit van het meer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).
 • Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Die dijk voldoet niet meer aan de eisen voor veiligheid. Daarom moet de dijk versterkt worden. Vanaf 2023 gaan we daadwerkelijk werken aan de dijk.
 • In april 2017 is gestart met groot onderhoud aan de R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog. We vervangen de geleidingen van de hefdeuren en de contragewichten van één van de 12 spuikokers. De werkzaamheden zijn gestart in 2017 en duren tot 2025.