Werk in uitvoering

Wij dragen iedere dag bij aan veilig leven met water. Wij werken aan schoon, gezond en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen. Dit doen we voor de mensen in ons gebied. Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden en projecten die op dit moment in uitvoering zijn.

  • Project Building with Nature

    De grootste bedreiging voor de Noordzeeregio is klimaatverandering. Maar door met ‘natuur te bouwen’ komen we vast tot oplossingen die doeltreffender en meer duurzaam zijn. In het Interreg project ‘Building With Nature’ hebben we dat onderzocht.

  • Aanpak 17 Bruggen tot 2024

    Aanpak 17 bruggen is een onderdeel van Programmering Bruggen. Het waterschap zet hierbij in op duurzame en waar mogelijk circulaire vervanging.

  • Project Meerjarige Veldmetingen

    Het waterschap gaat langdurig metingen verrichten naar het effect van waterstanden, golven en wind in de Waddenzee en het Eems-Dollard gebied.