Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Garmerwolde wordt afvalwater gezuiverd. Na zuivering blijft zuiveringsslib als restproduct over. Uit het restproduct kan door eindverwerking onder andere energie worden gewonnen.

Eindverwerking slib

Vanaf 2021 zorgt Slibverwerking Noord Oost Nederland (SNON) voor de eindverwerking van het slib. Dit doen ze voor waterschap Noorderzijlvest, maar ook voor waterschappen Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta. De eindverwerking omvat het drogen en verbranden van het slib. Hiervoor wordt  een verbrandingsinstallatie in Delfzijl gebouwd. 

Overslag en transport slib

Waterschap Noorderzijlvest heeft in 2021 laten onderzoeken hoe de overslag en het vervoer van het slib duurzaam, betrouwbare en efficiënt kan worden uitgevoerd. Ook is onderzocht hoe de verouderde installatie op de rwzi Garmerwolde kan worden vervangen.

Storten slibkoek
Afleveren ontwaterd slib bij verwerker

Bestuurlijke besluitvorming

Naar aanleiding van het onderzoekresultaat heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap november 2021 besloten om de voorgestelde voorkeur uitvoeringsvariant verder te laten uitwerken tot een realisatieplan. Hiervoor is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Planning

 1. Momenteel bezig: Planuitwerking -

  Januari 2022 tot en met december 2022

 2. Nog te doen: Planrealisatie -

  Januari 2023 tot en met januari 2024

 3. Nog te doen: Projectnazorg -

  Februari 2024 tot en met februari 2025

Aanbesteding slibkoekoverslag

Voor het opslaan van de slibkoek op de rwzi in Garmerwolde, is het noodzakelijk om nieuwe torensilo’s te plaatsen. Hiervoor is onlangs de aanbestedingsprocedure gestart.

 • Er is gekozen voor een twee-fasen aanbesteding. Dit betekent dat opdrachtgever en -nemer al in een vroeg stadium van de opgave samen gaan werken.
 • De aanbestedingstukken zijn op 19 juli 2022 gepubliceerd op de TenderNed site.
 • Definitieve gunning vindt plaats op 28 december 2022. 

Samenwerking SNON

Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta hebben voor de eindverwerking van hun zuiveringsslib per 2021 een overeenkomst gesloten met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V. (combinatie GMB / EEW) voor een periode van twintig jaar.

Waterschappen gaan samenwerking aan met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V.

Projectinformatie

Projectmanager: Klaas Vleems
Omgevingsmanager: Sanne Rolsma, s.rolsma@noorderzijlvest.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over dit onderzoek?

Aanmelden nieuwsbrief Zuiveringsslibverwerking Garmerwolde

Locatie Zuiveringsslibverwerking Garmerwolde

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Locatie Zuiveringsslibverwerking Garmerwolde

Tekstversie

Rioolslibverwerking Garmerwolde

Adres

Grasdijkweg 2, 9798 TC, Garmerwolde, NL

Heb je gevonden wat je zocht?