Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta hebben voor de eindverwerking van hun zuiveringsslib per 2021 een overeenkomst gesloten met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V. (combinatie GMB / EEW) voor een periode van twintig jaar. Het zoeken van een nieuwe partner werd noodzakelijk door aflopende contracten. De waterschappen hebben gekozen voor een zo duurzaam mogelijke oplossing door onder andere terugwinning van energie, hergebruik van grondstoffen en milieueisen ten aanzien van transport.

Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V.

Zuiveringsslib is een restproduct van het zuiveren van rioolwater in de zuiveringsinstallaties. Na ontwatering van dit slib ontstaat slibkoek. In totaal zal er door de drie genoemde waterschappen jaarlijks 86.000 ton slibkoek ter verwerking worden aangeboden aan Slibverwerking Noord Oost Nederland b.v. (SNON). SNON is een samenwerking GMB BioEnergie Zutphen B.V. (GMB) en EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. (EEW). Beide partijen hebben jarenlange ervaring in de eindverwerking van slib/afval.

Duurzame verwerkingsmethode

Voor de verwerking van slibkoek, moet een brandbaar mengsel verkregen worden. Hiervoor wordt een deel van de slibkoek gedroogd door biologische slibdroging (compostering) tot bio-granulaat. Het andere deel wordt voorgedroogd. Het bio-granulaat en het voorgedroogde deel worden vervolgens samengevoegd en in een mono-slibverbrandingsinstallatie verbrand. Dit betekent uitsluitend verbranding van zuiveringsslib in de verbrandingsketel. Met onder andere de productie van energie (in de vorm van stoom) en de mogelijkheid tot terugwinnen van fosfaat als resultaat. Daarnaast wordt met deze verwerkingsmethode 3,5 miljoen m3 aardgas per jaar uitgespaard.

Verwerkingscapaciteit

Landelijk is er sprake van onvoldoende verwerkingscapaciteit voor de eindverwerking van slib. Daarom hebben de drie waterschappen er voor gekozen de totale hoeveelheid gezamenlijk voor een lange periode op de markt te brengen. Het bedrijfsleven kan zo investeren in nieuwe verwerkingscapaciteit.

Verwerking ontwaterd zuiveringsslib

Afleveren ontwaterd slib bij verwerker

Ons werk

Slibverwerking (intern linken)