Voldoende water in elk seizoen

We werken aan een goede aan- en afvoer van water. We maken afspraken over peilen. En we houden waterstanden goed in de gaten.