In de winter en zomer verschillen de peilen. Dat heeft te maken met de vraag naar water.

Winter

In de wintermaanden is de hoeveelheid neerslag groter dan de verdamping. Dan stijgt het grondwater. In de winter wordt de waterstand in sloten en kanalen naar een lager peil gebracht. Dat is het winterpeil.
We voorkomen op deze manier wateroverlast door te hoog grondwater. Door het lagere peil stroomt er grondwater naar de sloten en wordt teveel water afgevoerd.

Zomer

In de zomermaanden is de verdamping groter dan de neerslag. De waterstand in de sloten brengen we dan naar een hoger peil. Dat is het zomerpeil. Water kan dan vanuit de sloten in de bodem zakken naar het grondwater. Zo voorkomen we dat de grondwaterstand te ver daalt en blijft het water langer in het gebied in de drogere zomermaanden.

In droge perioden voeren we dus water aan om de afgesproken peilen in de sloten te kunnen handhaven.

Heb je gevonden wat je zocht?