De inhoud is geladen.

Beleid en regels

Het waterschap voert wettelijke taken uit. Hóe we ons werk doen, staat in onze Blauwe Omgevingsvisie, in het zes jaarlijkse waterbeheerprogramma, het jaarplan en in stukken over specifieke onderwerpen. We maken gebruik van passende regels om iedereen gelijk te behandelen. We verantwoorden ons werk in het jaarverslag. Ook met beleid en regels laten we zien dat we werken aan een toekomstbestendig gebied met robuust werk aan water, met maatwerk en met elkaar.