In het waterbeheerprogramma staat wat we de komende zes jaar gaan doen.

Uitdagingen

Voor welke uitdagingen staat het waterschap? Wat speelt in de verschillende gebieden? We weten veel en we weten ook veel dingen nog niet. Daarom doen we veel onderzoek de komende jaren. Alles met het doel om veilig te leven met water, bij te dragen aan schoon en gezond water, gezuiverd water en te zorgen voor voldoende water in elk seizoen.
Het waterbeheerprogramma is op drie manieren te lezen:

  • over onze uitdagingen in het hele gebied en onze manier van (samen)werken;
  • over de verschillende deelgebieden in ons werkgebied, elk met eigen kenmerken;
  • over de programma’s die onze organisatie kent om ons werk te verdelen.

Waterbeheerprogramma 

Het waterbeheerprogramma is in november 2021 vastgesteld door het algemeen bestuur. Via livestreams en (digitale) ontmoetingen zijn inwoners en samenwerkende partners bij het maken van dit waterbeheerprogramma betrokken.

Waterbeheerprogramma 2022-2027.pdf

Een waterbeheerprogramma heette eerder ook wel een waterbeheerplan. Wij gebruiken de wettelijke term ‘waterbeheerprogramma’.

Heb je gevonden wat je zocht?