Onze uitdagingen op een rij

Het waterschap ziet heel diverse uitdagingen op zich af komen.

  • We moeten 'klimaatklaar' blijven;
  • We werken toe naar een natuurlijker watersysteem;
  • We agenderen en faciliteren bij ruimtelijke ontwikkelingen;
  • We dragen bij aan een duurzaam ingericht gebied;
  • We zijn een fitte organisatie die sámen werkt aan onze opgaven.