Leren over water

Waterschap Noorderzijlvest biedt kosteloos gastlessen en lesmateriaal aan voor scholen in ons gebied. We vertellen graag over het waterschapswerk en hebben voor zowel jeugd als volwassenen gratis excursies.