Lesmateriaal

Voor leerlingen van 10 t/m 16 jaar hebben we lespakketten en materiaal om in de klas te gebruiken. Ook hebben we online lesmateriaal voor de basisschool, het voortgezet onderwijs en het MBO.

Lesmateriaal basisschool

Lesportaal Droppie Water in de klas

Droppie Water leert kinderen op een grappige manier alles over water en waterschappen.  Ze kunnen spelletjes spelen of een quiz maken. En er staan kleurplaten en liedjes op de website en leuke weetjes! In het portaal staan ook digitale lessen over verschillende waterproblemen.  

Kleurplaten 

Vissen op reis

Waterschap Noorderzijlvest zorgt voor schoon en gezond water met veel verschillende vissoorten. Vissen hebben ruimte nodig om te reizen, vismigratie heet dat met een moeilijk woord. Daar willen we bij helpen. Van die vissen op reis hebben we leuke kleurplaten! 

Week van Ons Water

Lespakket Kerstvloed 1717 en Kijk op dijken 

Het lespakket 'Kerstvloed 1717 en 'Kijk op dijken' gaat over de laatste overstroming die Groningen getroffen heeft. Het lespakket is voor leerlingen uit groep 7 en 8. Bij de Dijk-krant en de doepagina kun je een gastles in de klas en de dvd De Kerstvloed aanvragen. 

Lesmateriaal voortgezet onderwijs

Lesportaal Water op het schoolplein

De lesmethode 'Water op het schoolplein' maakt leerlingen bewust van overstromingsrisico’s en wateroverlast in de eigen omgeving. Het bijzondere aan de methode is de regionale en lokale insteek. Digitale kaarten spelen een grote rol en er worden virtueel veldwerkopdrachten aangeboden, die leerlingen nog beter inzicht geven in de werking en de uitdagingen van het watersysteem.

De lesmethode kan worden aangevuld met een gastles van een expert van het waterschap in de klas of een excursie. 

Democratiegame

Noorderzijlvest biedt een gastles met een interactief spel aan over democratie en de keuzes van een waterschap. Leerlingen nemen in het spel als bestuur van een waterschap beslissingen. De game is erg geschikt voor een les maatschappijleer. De les kan worden gegeven door een expert van het waterschap, maar docenten kunnen de lessen ook zelf geven.

Waterleerpad

Tijdens het Waterleerpad maken leerlingen van het voortgezet onderwijs kennis met het waterschap en de rol van water. In de bijbehorende praktijkles gaan zij in een raftboot het water op. Zo voeren ze proeven uit in het kader van biologie, aardrijkskunde en natuurkunde. Het waterleerpad is aan te vragen bij waterschap Noorderzijlvest. Er is jaarlijks slechts beperkt ruimte voor deze praktijkles.

Lesmateriaal MBO

Het werk van de waterschappen raakt aan veel (groene) mbo-opleidingen. Daarom is er voor het mbo lesmateriaal ontwikkeld om mee aan de slag te gaan. Studenten, docenten en andere geïnteresseerden kunnen dit materiaal gratis gebruiken.

Naast algemene informatie over de waterschappen is er op de website Waterschappen.nl speciale aandacht voor het thema klimaatadaptatie. Om steden en de agrarische gebieden klimaatbestendig te maken, is ook hulp van alle inwoners nodig. Daarom staan er bij het lesmateriaal veel voorbeelden van ideeën voor en door de buurt. Waterschappers delen hun ervaringen over werken bij het waterschap en laten de studenten meteen meedenken.

Democratiegame

Noorderzijlvest biedt een gastles met een interactief spel aan over democratie en de keuzes van een waterschap. Leerlingen nemen in het spel als bestuur van een waterschap beslissingen. De game is erg geschikt voor een les binnen burgerschap in het MBO. De les kan worden gegeven door een expert van het waterschap, maar docenten burgerschapsvorming kan de les ook zelf geven.

democratiegame.nl

Heb je gevonden wat je zocht?