Hoe droog en hoe nat is het nu? Wat zijn de verwachtingen? En wat doet het waterschap om te zorgen voor voldoende water in elk seizoen: niet te veel en niet te weinig? In het waterbeeld lees je de actuele stand van zaken over de situatie in ons werkgebied.

Het winterwaterbeeld besteedt aandacht aan de hoeveelheid (verwachte) neerslag en de aan- en afvoer van water.

De belangrijkste aandachtspunten - 13 februari

  • Na de hoge waterstanden van begin 2024 zijn de waterstanden nu bijna overal weer op streefpeil. In Drenthe zijn de waterstanden momenteel nog iets hoger.
  • Januari was erg nat. Er viel rond de 100 millimeter neerslag, bijna 30 millimeter meer dan gemiddeld.
  • De afvoer bij de Cleveringsluizen was in januari iets hoger dan gemiddeld. Begin februari was het tij slecht. Daardoor konden we overtollig water nog niet afvoeren naar de Waddenzee. Op dit moment kunnen we het water wél onder vrij verval afvoeren.
  • De komende dagen wordt opnieuw neerslag voorspeld. Voor de komende twee weken is de verwachting dat er ongeveer 40 millimeter valt.
  • De intrek van vis wordt samen met vrijwilligers gemonitord. We houden daar met de afvoer van water zoveel mogelijk rekening mee.

Volledig waterbeeld

Geactualiseerd op 13 februari 2024

Winterwaterbeeld(externe link)