Hoe droog en hoe nat is het nu? Wat zijn de verwachtingen? En wat doet het waterschap om te zorgen voor voldoende water in elk seizoen: niet te veel en niet te weinig? In het waterbeeld lees je de actuele stand van zaken over de situatie in ons werkgebied.

Het waterbeeld besteedt aandacht aan de hoeveelheid (verwachte) neerslag en de aan- en afvoer van water.

De belangrijkste aandachtspunten - 22 mei

  • Het neerslagtekort zit met 32 millimeter onder het langjarige gemiddelde;
  • De gemalen en stuwen staan op hoger zomerpeil. Zo zit er meer water in ons watersysteem;
  • Sinds half mei vindt er aanvoer van water plaats naar zowel Groningen en Drenthe; 
  • Rondom Ulrum vond op 20 mei lokaal een wolkbreuk plaats. In dat gebied is maximaal ingezet op de afvoer van overtollig water.

Volledig waterbeeld

Geactualiseerd op 22 mei 2024

Waterbeeld