Onze zes deelgebieden

In delen van ons werkgebied vragen heel verschillende opgaven onze aandacht in de komende jaren. Ontdek via de kaart wat de opgaven zijn van 2022 tot en met 2027. We onderscheiden de gebieden:

  • in en rond het Lauwersmeer;
  • de Noordelijke kuststrook;
  • het lager gelegen Marengebied;
  • het Zuidelijk Westerkwartier;
  • de Drentse beekdalen;
  • en de steden en dorpen.