Hoeveel waterschapsbelasting ga ik voor 2022 betalen? De hoogte van de belasting hangt af van jouw situatie. Bijvoorbeeld: heb je een koop- of huurwoning? Hoe hoog is jouw WOZ-waarde? Hoe groot is je gezin? Heb je een bedrijf? Ook dan betaal je waterschapsbelasting. De bedragen worden elk jaar bepaald en worden ook wel belastingtarieven genoemd.

Belastingtarieven 2022

In de Tarievennota staan de vastgestelde belastingtarieven voor 2022.

De opbouw van de tarieven staan in het Jaarplan 2022.

Rekenvoorbeeld tarieven

Hoeveel waterschapsbelasting betaal jij in jouw situatie?

Belasting inzien, kwijtschelden of bezwaar maken?

Wil je je belastingaanslag inzien, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken tegen een belastingbesluit? 

Heb je gevonden wat je zocht?