Waterschap Noorderzijlvest werkt, net als alle andere overheden, met belastinggelden. We werken volgens de Aanbestedingswet 2012. Dit betekent een duidelijk manier van inkopen en aanbesteden.

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid kent de volgende doelstellingen:

  • We kopen volgens de wet en doelmatig in, zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verstandige manier worden gebruikt en besteed.
  • We zijn een eerlijke, betrouwbare, zakelijke en dus professionele inkoper en opdrachtgever.
  • We kopen in tegen een zo goed mogelijke prijs-kwaliteit verhouding.
  • We proberen te werken naar administratieve lastenverlichting.
  • We leveren een positieve bijdrage aan het goed presteren van het waterschap.
  • We werken mee aan het bereiken van onze duurzaamheidambities.

Op welke manieren kunnen wij aanbesteden?

Afhankelijk van de geldende regelgeving en op basis van argumenten kiezen wij voor:

Deze aanbestedingsvormen gaan volgens regels.

Marktvisie ‘De waterschapsmarkt van de toekomst’

De waterschappen hebben een marktvisie opgesteld. Dit hebben we in nauwe samenwerking gedaan met bedrijven die werkzaam zijn in de waterbouw en watertechnologie, zoals aannemers, leveranciers en ingenieursbureaus. Deze marktvisie staat in de folder ‘De waterschapsmarkt van de toekomst - Bouwstenen voor vernieuwing’.

Waterschapsinkoopvoorwaarden voor diensten en leveringen

Waterschapsinkoopvoorwaarden voor diensten (AWVODI 2018) en voor leveringen (AWIV 2018) zijn door het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest op 19 juni 2018 vastgesteld en zijn vanaf die datum van kracht.

Heb je gevonden wat je zocht?