Onderhoud oeververdedigingswerken

In het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest liggen kilometers beschoeiingen, kademuren en damwanden. Het is niet overal duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze oeververdedigingswerken: is dat het waterschap of de eigenaar van de grond ernaast?

Nieuwe regels

Het waterschap heeft nieuwe regels gemaakt om duidelijk te weten wie moet zorgen voor de aanleg en het onderhoud van kademuren, beschoeiingen en damwanden langs de hoofdwatergangen. De basisregel is dat degene die het oeververdedigingswerk nodig heeft ook verantwoordelijk is voor het onderhoud. Met deze nieuwe regels kunnen we achterstallig onderhoud en onveilige situaties voorkomen.

Verantwoordelijkheid onderhoud hangt af van de situatie

Als je een beschoeiing, kademuur of damwand wilt aanpassen of vervangen heb je een vergunning van het waterschap nodig. Voor de vergunning kijken we wie het oeververdedigingswerk nodig heeft en daarmee de verantwoordelijkheid krijgt voor het onderhoud. Dat is de basisregel. Dus pas als een bestaand oeververdedigingswerk wordt vervangen en daarvoor een nieuwe vergunning nodig is, kun je met de nieuwe regels te maken krijgen. Er zijn drie situatie mogelijk:

  1. waterschap is verantwoordelijk voor onderhoud
  2. aangrenzend eigenaar is verantwoordelijk voor onderhoud
  3. beide partijen zijn verantwoordelijk voor onderhoud

Ben je eigenaar van een perceel, dat aan het water ligt? De spelregels voor de aanleg en het onderhoud van kademuren, beschoeiingen en damwanden langs de hoofdwatergangen zijn veranderd. We leggen de drie situaties hieronder uit.

Wie heeft het oeververdedigingswerk nodig?

Dat is de vraag die we iedere keer stellen als we moeten bepalen wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. 
Dit is namelijk een belangrijk punt van de nieuwe spelregels, die wij voor de aanleg en het onderhoud van 
oeververdedigingswerken hebben opgesteld. Dit noemen we beleid.

Het waterschap heeft alleen bescherming met een oeververdedigingswerk nodig als:

  1. De watergang niet breed en diep genoeg is, waardoor het water onvoldoende kan blijven stromen.
  2. In de directe omgeving een waterkering is die beschermd moet worden. Daarmee voorkomen we 
    overstromingen.
  3. Er een onderhoudspad van het waterschap tussen de watergang en jouw grond ligt. We maken gebruik van het 
    onderhoudspad bij het onderhoud langs de watergang.

Je kunt de bescherming nodig hebben om bijvoorbeeld je tuin, huis of ander bezit te beschermen. Hieronder zie je een aantal afbeeldingen waarin voorbeelden te zien zijn.

Waterschap is verantwoordelijk voor onderhoud

Afbeelding - Belang van het waterschap - wordt onder de afbeelding uitgelegd

Op de afbeelding 'Belang van het waterschap' is te zien dat het waterschap het oeververdedigingswerk nodig heeft. In deze situatie is het nodig een waterkering (de dijk) te beschermen. Dit betekent dat het waterschap verantwoordelijk is voor het onderhoud en de kosten draagt. Bij het bepalen wie het 
oeververdedigingswerk nodig heeft, maakt het niet uit wie eigenaar is van de grond waarin het gebouwd is.

Aangrenzend eigenaar is verantwoordelijk voor onderhoud

Afbeelding 'Aangrenzend eigenaar' wordt onder de afbeelding in de tekst uitgelgd

Op de afbeelding 'Aangrenzend eigenaar' is zien dat de eigenaar van de grond naast de watergang het oeververdedigingswerk nodig heeft. In deze situatie is het nodteig de grond waarop het huis is gebouwd te beschermen. De watergang is breed en diep genoeg om water goed weg te laten stromen. Dit betekent dat de aangrenzend eigenaar verantwoordelijk is voor het onderhoud en de kosten draagt. Bij het bepalen wie het oeververdedigingswerk nodig heeft, maakt het niet uit wie eigenaar is van de grond waarin het gebouwd is.

Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud

Afbeelding - Belang van aangrenzend eigenaar en van het waterschap wordt uitgelegd onder de afbeelding'

Op de afbeelding 'Belang van aangrenzend eigenaar en van het waterschap' is te zien dat de eigenaar van de grond naast de watergang en het waterschap allebei het oeververdedigingswerk nodig hebben. In deze situatie is het nodig de grond waarop het huis is gebouwd te beschermen. En is de watergang is niet breed en diep genoeg om water goed weg te laten stromen. Dit betekent dat beide partijen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. We maken daar met elkaar 
afspraken over. Bij het bepalen wie het oeververdedigingswerk nodig heeft, maakt het niet uit wie eigenaar is van de grond waarin het 
gebouwd is. Bij een gedeelde verantwoordelijkheid betalen wij altijd dat deel dat nodig is voor onze bescherming. Als dat voor jou ook voldoende is, zijn er geen extra kosten. Het is mogelijk dat je een andere constructie nodig hebt. De extra kosten zijn dan voor jou. Als het zover is, gaan we ook hierover in gesprek en leggen we de gemaakte afspraken vast.

Gebiedsprocessen

Eigenaren van grond naast het hoofdwatersysteem kunnen te maken krijgen met het nieuwe beleid voor onderhoud aan oeververdedigingswerken en daarmee samenhangende (financiële) gevolgen. Via gebiedsprocessen informeren we belanghebbenden en gaan we met hen in gesprek over de gevolgen van de nieuwe regels. Nieuwe afspraken leggen we vast. Zo is helder wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud, ook in de toekomst.
In 2024 zijn gebiedsprocessen in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland. In 2025 volgen de gemeenten Groningen en Westerkwartier.

Meer informatie

Heb je vragen over de nieuwe regels voor het onderhoud van beschoeiingen, kademuren of damwanden langs hoofdwatergangen? Of wil je meer weten over de gebiedsaanpak? Mail ons dan via onderhoudoevers@noorderzijlvest.nl of schrijf ons: Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Video nieuwe uitgangpunten en taakverdeling

In deze video wordt besproken wat de nieuwe uitgangpunten zijn en hoe we de taakverdeling zo goed mogelijk samen willen regelen. (Opname livestream 29-11-2021 - 57 minuten)

Heb je gevonden wat je zocht?