Een legger is een verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier. Een legger is een verzameling technische tekeningen van het waterschap. Op die tekeningen zie je welke wateren en keringen het waterschap heeft. En hoe zij er volgens ons uit moeten zien. Met keringen bedoelen we dijken en kades.

De leggers die nu gelden, zijn vastgesteld in 2012. We werken aan een nieuwe en actuele invulling van de drie soorten leggers die het waterschap gebruikt. We verwachten dat het algemeen bestuur het geheel in het voorjaar van 2022 vaststelt.

Waarvoor gebruiken we de legger?

We gebruiken de leggers om te controleren waar we onderhoud moeten uitvoeren. Dit gaat zo:

 • We hebben een beheerregister. Dit beheerregister laat de werking van het watersysteem zien zoals dat werkelijk aanwezig is. Hoe stroomt het water, waar bevinden zich kunstwerken.
 • In dit register houden we bij wat de actuele status is en hoe het gaat met ons water, onze gemalen, sluizen en stuwen.
 • Daarna vergelijken we de gegevens in het register met onze leggers. Hierin staat waar ons water, onze gemalen, sluizen en stuwen aan moeten voldoen. Zo weten we waar onderhoud nodig is.
 • Ook geven deze leggers aan wie onderhoudsplichtige is van de in het watersysteem en in de waterkeringen aanwezige ondersteunende kunstwerken. Gemalen, stuwen, sluizen en inlaten worden in waterschapstaal 'kunstwerken' genoemd.

Let op: voor ons beheerregister geldt de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit betekent dat we ons onderhoud aan mogen passen als er in het register een fout staat.

Welke leggers gebruikt het waterschap?

We gebruiken 3 leggers:

 • De legger Waterkeringen-Zeedijk. De legger Waterkeringen-Zeedijk is een tekening van de Zeedijk tussen Delfzijl en Lauwersoog. Ons algemeen bestuur heeft deze legger op 24 november 2010 vastgesteld en op 30 oktober 2019 deels herzien.
 • De legger Waterkeringen en overige keringen. De legger Waterkeringen is een tekening van regionale keringen die de provincie Groningen en provincie Drenthe hebben gekozen als keringen waar het waterschap zorg voor moeten dragen. De overige keringen die hierin opgenomen zijn, zijn de keringen die wij óók belangrijk vinden om te onderhouden. Ons algemeen bestuur heeft deze legger op 17 oktober 2012 vastgesteld.
 • De legger Watersystemen. De legger Watersystemen is een tekening van watergangen, vaarwegen, rivieren, kanalen, sloten en bergingsgebieden waar wij zorg voor dragen. Ons algemeen bestuur heeft deze legger op 17 oktober 2012 vastgesteld.

De 3 leggers kun je vinden op de interactieve kaart.

Geo.noorderzijlvest.nl/leggers

Hoe werkt een interactieve kaart?

Met een interactieve kaart kun je inzoomen op de keringen en wateren. Wil je weten of er een kering of watergang bij jou in de buurt ligt ?

 • Zoek dan op je straat, huisnummer en plaatsnaam of op je postcode in het zoekvenster (rechtsboven).
 • Wil je meer informatie? Klik dan op 'Tools'.
 • Via het pop-up-scherm kun je op 'Bevragen' klikken
 • Wil je een afdruk maken of als afbeelding opslaan? Klik dan op ‘Tools’.
 • Via het pop-up-scherm kun je op ‘Afdrukken' of op ‘Exporteer kaart’ klikken.

Heb je gevonden wat je zocht?