Grondwater is al het water onder het grondoppervlak in de ondergrond. Grondwater was ooit regenwater. Als regen op de grond valt, dan zakt het weg tussen de korrels van zand, klei of kiezels. Het regenwater zakt in de grond tot het niet dieper kan. Bijvoorbeeld doordat het een ondoordringbare kleilaag tegenkomt. Of grondwater dat er al is.
 

Wat is het verschil tussen ondiep en diepgrondwater?

We maken verschil tussen ondiep en diep grondwater.

 • Ondiep grondwater is het grondwater in de bovenste grondlaag tussen het grondoppervlak en de eerste slecht doorlatende grondlaag, bijvoorbeeld een kleilaag.
 • Diep grondwater is grondwater dat dieper in de ondergrond zit. Het diepe grondwater zit tussen meerdere slecht-doorlatende grondlagen.

De directe omgeving heeft invloed op ondiep grondwater. Diep grondwater staat onder invloed van een veel groter gebied. Vaak van hoger gelegen gebieden in het land, want water stroomt naar beneden.

Wie is verantwoordelijk voor grondwater?

 • De eigenaar van een perceel is verantwoordelijk voor de waterhuishouding op het eigen perceel en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de eigen gebouwen.
 • De gemeente is eerste aanspreekpunt voor wateroverlast door grondwater in het stedelijk gebied (dorpen en steden). Eventueel vraagt de gemeente waterschap of provincie om mee te denken. Is verplicht om overtollig water van aangrenzende eigenaren te ontvangen.
 • Het waterschap is aanspreekpunt voor grondwater in het landelijke gebied. Daar liggen veel kanalen en andere watergangen die het waterschap beheert. Het waterschap kan de waterstanden in de hoofdwatergangen sturen.
 • De provincie is verantwoordelijk voor:
  • de algemene kaders waarbinnen waterschappen en gemeenten moeten werken
  • de kwaliteit van het grondwater
  • het diepe grondwater en onttrekkingen daaruitvoor bijvoorbeeld industrie of drinkwater

Heb je gevonden wat je zocht?