Wij dragen iedere dag bij aan veilig leven met water. Wij werken aan schoon, gezond en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen. Dit doen we voor de mensen in ons gebied. Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden en projecten die op dit moment in uitvoering zijn.

 • Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

  Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen in Zoutkamp. Dit is noodzakelijk om op langere termijn de waterveiligheid te kunnen garanderen.
  Nieuwe Waterwerken Zoutkamp
 • Landinrichting Veenhuizen

  In mei 2016 is een Landinrichtingscommissie Veenhuizen benoemdom te komen tot kavelruil en bemiddeling bij de overdracht van infrastructuur en kunstwerken.
  project Veenhuizen
 • Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen Drenthe

  Kaderrichtlijn Water Drenthe. Waterschap Noorderzijlvest werkt aan het toegankelijk maken van stuwen voor vissen en de aanleg van 3 kilometer natuurvriendelijke oever.
  Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen Drenthe
 • Restauratie ophaalbrug Zuidema's Klap

  Het waterschap gaat de ophaalbrug Zuidema's Klap nabij Niekerk (Leens) restaureren. De monumentale brug ligt op de scheiding van de Kanaalstraat en de Wester Aikemapadin.
  Restauratie ophaalbrug Zuidema's Klap
 • Kadeversterking Eemskanaalkade

  Sinds 2012 versterken we de Eemskanaalkade Noordzijde tussen Groningen en Delfzijl. Waar mogelijk nemen we ook extra maatregelen om de dijk aardbevingsbestendig te maken. De afronding van het project is 2020/2021.
  Kadeversterking Eemskanaalkade
 • Vissen volgen op afstand

  Drie van onze vispassages worden onderzocht met een vissenteller. Rivierprikken en Windes krijgen een zender.
  Vissen volgen op afstand - vismonitoring
 • Project Haven Noordpolderzijl

  Het waterschap is op zoek naar een oplossing voor het dichtslibben van de vaargeul naar de haven Noordpolderzijl. Momenteel wordt onderzocht of een spoelzee realiseerbaar is.
  Project Haven Noordpolderzijl
 • Gebiedsgericht toezicht ‘De Zeven Blokken’ Smilde

  Onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Het project is gestart 2018 in het landbouwgebied ‘De Zeven Blokken’ bij Smilde.
  Gebiedsgericht toezicht ‘De Zeven Blokken’ Smilde
 • Project Building with Nature

  De grootste bedreiging voor de Noordzee regio is klimaatverandering. Stormvloeden tasten de kust aan. Hoosbuien laten rivieren en meren sneller overstromen. We kunnen onszelf tegen het water verdedigen door dammen en dijken te bouwen of te versterken. Maar door met ‘natuur te bouwen’ komen we wellicht tot meer effectieve en duurzame oplossingen.
  Project Building with Nature