Wij dragen iedere dag bij aan veilig leven met water. Wij werken aan schoon, gezond en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen. Dit doen we voor de mensen in ons gebied. Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden en projecten die op dit moment in uitvoering zijn.

 • Project Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer

  Projectwebsite: Het Paterswoldsemeer is voor de stad Groningen en omgeving een belangrijk recreatiegebied. Het waterschap werkt aan de waterkwaliteit van het meer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).

 • Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

  Projectwebsite: Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Die dijk voldoet niet meer aan de eisen voor veiligheid. Daarom moet de dijk versterkt worden. Vanaf 2023 gaan we daadwerkelijk werken aan de dijk.

 • Onderhoud R.J. Cleveringsluizen

  In april 2017 is gestart met groot onderhoud aan de R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog. We vervangen de geleidingen van de hefdeuren en de contragewichten van één van de 12 spuikokers. De werkzaamheden zijn gestart in 2017 en duren tot 2025.

 • Landinrichting Veenhuizen

  In mei 2016 is een Landinrichtingscommissie Veenhuizen benoemdom te komen tot kavelruil en bemiddeling bij de overdracht van infrastructuur en kunstwerken.

  project Veenhuizen
 • Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen Drenthe

  Kaderrichtlijn Water Drenthe. Waterschap Noorderzijlvest werkt aan het toegankelijk maken van stuwen voor vissen en de aanleg van 3 kilometer natuurvriendelijke oever.

  Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen Drenthe
 • Restauratie ophaalbrug Zuidema's Klap

  Het waterschap heeft de ophaalbrug Zuidema's Klap nabij Niekerk (Leens) gerestaureerd. De restauratie is inmiddels afgerond. Sinds 23 juli 2021 is de brug weer open voor wegverkeer.

  Gerestaureerde brug Zuidemas Klap
 • Kadeversterking Eemskanaalkade

  Sinds 2012 versterken we in fasen de Eemskanaalkade Noordzijde tussen Groningen en Delfzijl. We zijn toe aan de voorbereiding en uitvoering van het laatste stuk.

  Kadeversterking Eemskanaalkade
 • Project Haven Noordpolderzijl afgerond

  Het waterschap heeft gezocht naar een oplossing voor het dichtslibben van de vaargeul naar de haven Noordpolderzijl. Onderzocht werd of een spoelzee realiseerbaar is. Dit blijkt niet mogelijk.

  Project Haven Noordpolderzijl
 • Gebiedsgericht toezicht ‘De Zeven Blokken’ Smilde

  Onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Het project is gestart 2018 in het landbouwgebied ‘De Zeven Blokken’ bij Smilde.

  Gebiedsgericht toezicht ‘De Zeven Blokken’ Smilde