Wij dragen iedere dag bij aan veilig leven met water. Wij werken aan schoon, gezond en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen. Dit doen we voor de mensen in ons gebied. Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden en projecten die op dit moment in uitvoering zijn.

 • Vissen zwemmen uit de Waddenzee ons beheergebied binnen en andersom. Hoe verder de vissen ons land binnen zwemmen, hoe meer voedsel ze vinden. Een goede plek dus om te paren en voor de kleintjes om op te groeien.
  Ruim Baan Voor Vissen
 • Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen in Zoutkamp. Dit is noodzakelijk om op langere termijn de waterveiligheid te kunnen garanderen.
  Nieuwe Waterwerken Zoutkamp
 • In mei 2016 is een Landinrichtingscommissie Veenhuizen benoemdom te komen tot kavelruil en bemiddeling bij de overdracht van infrastructuur en kunstwerken.
  project Veenhuizen
 • Kaderrichtlijn Water Drenthe. Waterschap Noorderzijlvest werkt aan het toegankelijk maken van stuwen voor vissen en de aanleg van 3 kilometer natuurvriendelijke oever.
  Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen Drenthe
 • Het waterschap heeft de ophaalbrug Zuidema's Klap nabij Niekerk (Leens) gerestaureerd. De restauratie is inmiddels afgerond. Sinds 23 juli 2021 is de brug weer open voor wegverkeer.
  Logo waterschap Noorderzijlvest
 • Sinds 2012 versterken we de Eemskanaalkade Noordzijde tussen Groningen en Delfzijl. Waar mogelijk nemen we ook extra maatregelen om de dijk aardbevingsbestendig te maken. De afronding van het project is 2020/2021.
  Kadeversterking Eemskanaalkade
 • Drie van onze vispassages worden onderzocht met een vissenteller. Rivierprikken en Windes krijgen een zender.
  Vissen volgen op afstand - vismonitoring
 • Het waterschap is op zoek naar een oplossing voor het dichtslibben van de vaargeul naar de haven Noordpolderzijl. Momenteel wordt onderzocht of een spoelzee realiseerbaar is.
  Project Haven Noordpolderzijl
 • Onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Het project is gestart 2018 in het landbouwgebied ‘De Zeven Blokken’ bij Smilde.
  Gebiedsgericht toezicht ‘De Zeven Blokken’ Smilde