Het waterschap gaat de ophaalbrug Zuidema's Klap nabij Niekerk (Leens) restaureren. De restauratie is voorbereid. Het plan is om eind september 2020 te starten met de werkzaamheden. Eind 2020 of begin 2021 is de brug opgeleverd.

Uitvoeringsfase

Bij de uitvoering is de brug gestremd. De brug wordt gedemonteerd en getransporteerd naar een werkplaats waar de brug wordt hersteld. Na herstel zal de brug weer worden terug geplaatst. Bestemmingsverkeer Kanaalstraat en Aikemapad nabij Niekerk wordt gedurende de uitvoeringsperiode door middel bebording omgeleid.

Geschiedenis

De monumentale ophaalbrug Zuidema’s Klap ligt op de scheiding van de Kanaalstraat en het Wester Aikemapad nabij Niekerk (Leens). De brug ligt over het Hunsingokanaal. De brug is gebouwd in 1879 en een rijksmonument. Er geldt een aslastbeperking vanwege geconstateerde gebreken uit een constructief onderzoek. Waterschap Noorderzijlvest heeft een krediet beschikbaar gesteld om de brug in 2018 voor te bereiden en daarna te starten met de restauratie.

Restauratie ophaalbrug Zuidema's Klap

Planning

  • Voorbereiding tot zomer 2020
  • Start restauratie eins september 2020
  • Oplevering begin 2021

Situatie Zuidemas Klap (jpg, 89 kB)

Heb je gevonden wat je zocht?