Het waterschap heeft de ophaalbrug Zuidema's Klap nabij Niekerk (Leens) gerestaureerd. De restauratie is inmiddels afgerond. Sinds 23 juli 2021 is de brug weer open voor wegverkeer.

Uitvoeringsfase

Bij de uitvoering was de brug gestremd. De brug werd gedemonteerd en getransporteerd naar een werkplaats waar de brug werd hersteld. Na herstel is de brug weer terug geplaatst. Bestemmingsverkeer Kanaalstraat en Aikemapad nabij Niekerk werd gedurende de uitvoeringsperiode door middel bebording omgeleid.

Geschiedenis

De monumentale ophaalbrug Zuidema’s Klap ligt op de scheiding van de Kanaalstraat en het Wester Aikemapad nabij Niekerk (Leens). De brug ligt over het Hunsingokanaal. De brug is gebouwd in 1879 en een rijksmonument. Er geldt een aslastbeperking vanwege geconstateerde gebreken uit een constructief onderzoek. Waterschap Noorderzijlvest heeft een krediet beschikbaar gesteld om de restauratie van de brug in 2018 voor te bereiden en daarna te restaureren.

Gerestaureerde brug Zuidemas Klap

Planning: Restauratie ophaalbrug Zuidema's Klap

  • Voorbereiding tot zomer 2020
  • Start restauratie eind september 2020
  • Oplevering 23 juli 2021

Heb je gevonden wat je zocht?