In Schouwerzijl heeft het waterschap werkzaamheden uitgevoerd aan zowel de brug als de sluis. Er is een afsluitvoorziening in de sluis aangebracht. Daarnaast is de sluis gerenoveerd en Schouwerzijlsterbrug hersteld. Het was de bedoeling om in november en december de afrondende werkzaamheden uit te voeren. De leuningen zijn aangebracht maar door de weersomstandigheden van de laatste weken (vorst en regen) zijn de werkzaamheden voor de bestrating en haveninrichting uitgesteld naar begin 2023.

Afsluitvoorziening

Het plaatsen van de afsluitvoorziening is één van de vele maatregelen die we als waterschap uitvoeren omdat het klimaat verandert en de kans op wateroverlast en watertekort steeds groter wordt. De voorziening zorgt ervoor dat we in extreme situaties de bemalingsgebieden van het gemaal H.D. Louwes in Zoutkamp en gemaal De Waterwolf in Lammerburen kunnen scheiden.

Door een afsluitvoorziening in de sluis aan te brengen, kunnen we het water beter vasthouden of juist afvoeren.

Sluis

De renovatie van de sluis zelf is meegenomen bij het aanbrengen van de afsluitvoorziening. In 2020 is archiefmateriaal verzameld en is de sluis geïnspecteerd zodat we een goed beeld hebben van de cultuurhistorische waarde en de staat van de sluis. Het metselwerk van de sluiswanden is hersteld. De vloer van de sluis is nog in orde. Om de renovatie uit te kunnen voeren, is de sluis drooggezet. De sluisdeuren zijn vervangen maar hebben geen functie in het waterbeheer.

Schouwerzijlsterbrug

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de bruggen in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest toe is aan een opknapbeurt. In de periode 2020-2023 worden zeventien bruggen vervangen of gerenoveerd. Het starten van de voorbereiding voor het vervangen en/of renoveren van de Schouwerzijlsterburg stond gepland voor 2022, maar is vervroegd zodat de werkzaamheden gecombineerd konden worden met die voor de nieuwe afsluitvoorziening.

Vanaf 2021 werden de werkzaamheden aan de brug voorbereid. Er zijn inspecties van de brug en de sluisfundering uitgevoerd. Ook is het gebruik van de brug verder onderzocht. Dit heeft geleid tot de conclusie dat de brug niet vervangen hoeft te worden, maar alleen renovatie nodig is. Dit betreft met name betonreparaties op en onder de brug. Voor deze werkzaamheden is het bestaande asfalt op het brugdek verwijderd en opnieuw aangebracht. De bestaande leuning zijn opnieuw gecoat met dezelfde kleurstelling.

Haventerrein

Om de kantelstuw, brug en sluis goed te kunnen onderhouden, heeft het waterschap naast de sluis ruimte nodig van waaruit gewerkt kan worden, bijvoorbeeld met een kraan. Dit kan het beste ten zuidoosten van de brug en sluis, op het haventerrein. De gemeente Het Hogeland en de Vereniging Dorpsbelangen hebben de plannen met betrekking tot de haveninrichting met elkaar afgestemd.

Renovatie sluis - Schouwerzijl
Afsluiten en droogzetten sluis Schouwerzijl
Aanbrengen afsluitvoorziening sluis Schouwerzijl
Aanbrengen van de sluisdeuren Schouwerzijl

Locatie Sluis Schouwerzijl

Op deze plek staat een kaart van een externe website. Mogelijk plaatst deze website cookies. Door op de knop te klikken accepteer je deze cookies en wordt de kaart getoond.

Heb je gevonden wat je zocht?