In Schouwerzijl voert het waterschap werkzaamheden uit aan zowel de brug als de sluis. We brengen een afsluitvoorziening in de sluis aan. Daarnaast renoveren we de sluis zelf. Ook herstellen we de Schouwerzijlsterbrug. Het werk aan sluis en brug vindt plaats tussen oktober 2021 en maart 2022.

Video

Tekst uitleg video

In Schouwerzijl werken we aan zowel brug als sluis. Door het veranderende klimaat is de kans op wateroverlast en watertekort steeds groter. Door een afsluitvoorziening in de sluis aan te brengen, kunnen we het water beter vasthouden of juist afvoeren. Daarnaast renoveren we de sluis zelf. Ook herstellen we de Schouwerzijlsterbrug. Het brugdek en de leuningen van de brug worden vernieuwd. Ook de kade van het haventerrein is aangepakt. Gemeente Het Hogeland en Vereniging Dorpsbelangen willen het haventerrein anders inrichten. Deze plannen en het gebruik voor onderhoud door het waterschap worden op elkaar afgestemd. Het werk aan sluis en brug vindt plaats tussen oktober 2021 en maart 2022.

Afsluitvoorziening

Het plaatsen van deze afsluitvoorziening is één van de vele maatregelen die we als waterschap uitvoeren omdat het klimaat verandert en de kans op wateroverlast en watertekort steeds groter wordt. De voorziening zorgt er voor dat we in extreme situaties de bemalingsgebieden van het gemaal H.D. Louwes in Zoutkamp en gemaal De Waterwolf in Lammerburen kunnen scheiden.

Afsluitvoorziening in de vorm van een overvaarbare kantelstuw

In 2019 zijn de mogelijke varianten uitgewerkt en in het dorpshuis in Schouwerzijl met belangstellenden besproken. De conclusie was dat de afsluitvoorziening het beste in de sluis van Schouwerzijl geplaatst kon worden. Na verder onderzoek hebben we vervolgens gekozen voor een afsluitvoorziening in de vorm van een overvaarbare kantelstuw.

Definitief ontwerp overvaarbare kantelstuw

We hebben van deze stuw een definitief ontwerp met tekeningen.

 • De klep van de kantelstuw zal alleen bij extreme weersomstandigheden (veel neerslag) omhoog worden gezet en de sluis afsluiten.
 • Bij normale weersomstandigheden is de klep weggewerkt in de bodem van de sluis waarbij de huidige doorvaartbreedte en -diepte gehandhaafd blijven.

Wanneer je het definitief ontwerp van de tekeningen om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt naar aanleiding van de tekeningen. Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar: gemalen@noorderzijlvest.nl

Detail tekening afsluituitvoorziening in sluis Schouwerzijl - met een voorbeeld afsluitvoorziening
Detail tekening afsluitvoorziening in sluis Schouwerzijl- met een voorbeeld afsluitvoorziening

 

Doorsnede van de noordelijke sluiswand. De sluisdeur is open en staat tegen de sluiswand.
Doorsnede van de noordelijke sluiswand. De sluisdeur is open en staat tegen de sluiswand. In de rode cirkel is de kantelstuw weergegeven, ten oosten van de brug en sluis.

Sluis

De renovatie van de sluis zelf wordt meegenomen bij het aanbrengen van de afsluitvoorziening. In 2020 is archiefmateriaal verzameld en is de sluis geïnspecteerd zodat we een goed beeld hebben van de cultuurhistorische waarde en de staat van de sluis. Het metselwerk van de sluiswanden moet worden hersteld, maar de vloer van de sluis is nog in orde. Om de renovatie uit te kunnen voeren, wordt de sluis droog gezet. De sluisdeuren worden alleen esthetisch hersteld, want deze sluisdeuren kunnen niet meer dienst doen in het waterbeheer. Dat betekent dat het zichtbare houtwerk en de onderdelen worden opgeknapt die nodig zijn om de sluisdeuren goed op te hangen.

Schouwerzijlsterbrug

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de bruggen in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest toe is aan een opknapbeurt. In de periode 2020-2023 worden zeventien bruggen vervangen of gerenoveerd. Het starten van de voorbereiding voor het vervangen en/of renoveren van de Schouwerzijlsterburg stond gepland voor 2022, maar is vervroegd zodat de werkzaamheden gecombineerd konden worden met die voor de nieuwe afsluitvoorziening.

Vanaf 2021 worden de werkzaamheden aan de brug voorbereid. Er zijn inspecties van de brug en de sluisfundering uitgevoerd. Ook is het gebruik van de brug verder onderzocht. Dit heeft geleid tot de conclusie dat de brug niet vervangen hoeft te worden, maar alleen renovatie nodig is. Dit betreft met name betonreparaties op en onder de brug. Voor deze werkzaamheden wordt het bestaande asfalt op het brugdek verwijderd en opnieuw aangebracht. De bestaande leuning wordt opnieuw gecoat met dezelfde kleurstelling.

Haventerrein

Om de kantelstuw, brug en sluis goed te kunnen onderhouden, heeft het waterschap naast de sluis ruimte nodig van waaruit gewerkt kan worden, bijvoorbeeld met een kraan. Dit kan het beste ten zuidoosten van de brug en sluis, op het haventerrein. De gemeente Het Hogeland en de Vereniging Dorpsbelangen willen het haventerrein anders inrichten. De plannen worden op elkaar afgestemd.

Planning

 1. Momenteel bezig: Aanvraag uitvoeringskrediet

  Juli 2021: behandeling aanvraag uitvoeringskrediet voor kantelstuw en renovatie sluis door het algemeen bestuur van het waterschap.

 2. Nog te doen: Vergunningenprocedures doorlopen

  Juli - september 2021: vergunningenprocedures doorlopen.

 3. Nog te doen: Aanbrengen kantelstuw, renoveren brug en sluis.

  Oktober 2021 - april 2022: aanbrengen kantelstuw, renoveren brug en sluis.

Team

In dit team zitten naast medewerkers van het waterschap ook medewerkers van ingenieursbureaus Arcadis en RoyalHaskoningDHV en van de aannemerscombinatie Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw B.V. en Strukton Civiel Noord & Oost B.V.

 

In dit team zitten naast medewerkers van het waterschap ook medewerkers van ingenieursbureaus Arcadis en RoyalHaskoningDHV en van de aannemerscombinatie Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw B.V. en Strukton Civiel Noord & Oost B.V.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: gemalen@noorderzijlvest.nl

Contact

 • Heb je ideeën of vragen over de inrichting van de omgeving van de sluis en de brug?
 • Of wil je contact opnemen met onze omgevingsmanager Eddi Ottens?

Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar: gemalen@noorderzijlvest.nl

Locatie Sluis Schouwerzijl

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Locatie Sluis Schouwerzijl

Tekstversie

Sluis Schouwerzijl

De werkzaamheden die Waterschap Noorderzijlvest uitvoert, vinden plaats bij de brug en sluis in Schouwerzijl.
Het waterschap brengt een afsluitvoorziening in de sluis aan. Daarnaast wordt de sluis gerenoveerd. Ook herstellen we de Schouwerzijlsterbrug.

Locatie

Brug en sluis in Schouwerzijl

Adres

Zijlsterweg, 9962TB, Schouwerzijl, NL

Heb je gevonden wat je zocht?