Het waterschap Noorderzijlvest bereidt de bouw voor van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Gaarkeuken in de gemeente Westerkwartier. Deze komt in de plaats van de huidige zuivering in Gaarkeuken en die in Marum en Zuidhorn. Deze installaties zijn sterk verouderd en aan vervanging toe. De bouw van de nieuwe zuivering in Gaarkeuken start naar verwachting in 2022.

Over het project RWZI Westerkwartier

 

De rioolwaterzuiveringsinstallaties in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken in de gemeente Westerkwartier zijn verouderd en aan vervanging toe. Op de plek van de huidige zuivering in Gaarkeuken bouwt het waterschap Noorderzijlvest een nieuwe installatie. Deze komt in de plaats van de huidige zuivering in Gaarkeuken en die in Marum en Zuidhorn. Om het rioolwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe zuivering in Gaarkeuken te transporteren, legt het waterschap in totaal 20 km persleidingen aan onder de grond. De werkzaamheden vinden plaats onder de projectnaam RWZI Westerkwartier.

Wat is er gedaan?

 • 2014: Er vindt een studie plaats naar verschillende oplossingen voor de vervanging van de installaties in Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn.
 • 2018: Er wordt gekozen voor één nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken. Het project RWZI Westerkwartier is geboren.
 • 2019: Er wordt gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe rwzi Gaarkeuken.
  Er wordt een projectteam opgericht. Om het rioolwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe rwzi Gaarkeuken te kunnen vervoeren, moeten er afvalwatertransportleidingen worden aangelegd. Er volgen onderzoeken om te kijken hoe de plannen in de omgeving kunnen worden ingepast.
 • 2020: Het projectteam treft voorbereidingen om in 2021 te kunnen starten met de aanbestedingsprocedure.

Wat gaat er gebeuren?

In 2021 volgt een aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van:

 • Nieuwbouw rwzi Gaarkeuken en verwijderen huidige rwzi
 • Aanleg persleiding Marum-Gaarkeuken
 • Aanleg persleiding Zuidhorn-Gaarkeuken
 • Nieuwbouw en renovatie rioolgemalen regio Marum
 • Nieuwbouw en renovatie rioolgemalen regio Zuidhorn
 • Monitoren zuiveringsresultaat en watersysteemkwaliteit
 • Verwijderen rwzi Marum
 • Verwijderen rwzi Zuidhorn

Besluitvorming

Het Algemeen Bestuur heeft op 31 oktober 2018 ingestemd met het uitwerken van voorbereidingsplannen naar uitvoeringsplannen.

Afsluiting planfase RWZI Westerkwartier AB-voorstel.pdf (pdf, 133 kB)

Huidige locaties

 • rwzi Gaarkeuken
  Hoendiep 7a, 9821TJ OLDEKERK
 • rwzi Marum
  Parallelweg 1, 9363TG MARUM
 • rwzi Zuidhorn
  Van Starkenborghkanaal ZZ4, 9801TA ZUIDHORN

Nieuwsbrief ontvangen?

In de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de werkzaamheden en ontwikkelingen binnen dit project. 

Aanmelden nieuwsbrief RWZI Westerkwartier

Planning

 • 2020 - Onderzoeken en verdere voorbereidingen
 • 2021 - Aanbestedingen aannemers
 • 2022 - Start aanleg zuiveringsinstallatie en transportsystemen
 • 2024 - Oplevering nieuwe rwzi Gaarkeuken
 • 2024 / 2026 - Monitoring nieuwe installatie en eventuele aanpassingen doorvoeren

Vragen

 • Projectmanager: Wim de Vries
 • Omgevingsmanager: Auke Plantinga

Heb je gevonden wat je zocht?