Wij dragen iedere dag bij aan veilig leven met water. Wij werken aan schoon, gezond en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen. Dit doen we voor de mensen in ons gebied. Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden en projecten die op dit moment in uitvoering zijn.

 • Optimalisatie van De Onlanden

  Doordat het klimaat verandert, verwachten we vaker en meer neerslag. Er moet daarom extra ruimte voor water komen. Een van de maatregelen is de aanpassing van de waterberging De Onlanden.

 • RWZI Westerkwartier

  Projectwebsite: Waterschap Noorderzijlvest bouwt een nieuwe rioolzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken. Deze vervangt straks de oude installaties in Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn. Zuiverder water, beter voor het milieu én minder geur en geluid in de omgeving.

 • Sluizencomplex Aduarderzijlen

  Waterschap Noorderzijlvest gaat twee bruggen en twee zijlen (sluizen) in Aduarderzijl aanpakken.

 • Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

  In het Zuidelijk Westerkwartier neemt het waterschap maatregelen. Tegelijk richt de provincie Groningen het Nationaal Natuur Netwerk in.

 • Zonneparken rioolwaterzuiveringsinstallaties

  Noorderzijlvest wil in 2025 een energieneutraal waterschap zijn. We gaan zonneparken aanleggen op de terreinen van rwzi's. Door zelf duurzaam energie op te wekken, hoeven we minder fossiele energie in te kopen en zorgen we voor een lagere CO2-uitstoot.

 • Programma Gouden Gronden

  Beter bodembeheer. Een samenwerking voor een beter bodembeheer met de provincie en de landbouw. Gebiedsgerichte projecten voor een betere waterkwaliteit en minder verdroging.

 • Sluis Schouwerzijl

  Werkzaamheden. Er is een afsluitvoorziening in de sluis aangebracht. Daarnaast is de sluis gerenoveerd en Schouwerzijlsterbrug hersteld. De leuningen zijn aangebracht maar door de weersomstandigheden van de laatste weken (vorst en regen) zijn de werkzaamheden voor de bestrating en haveninrichting uitgesteld naar begin 2023. We verwachten het project 2023 af te ronden.

 • Zuiveringsslibverwerking Garmerwolde

  We onderzoeken hoe de afvoer van zuiveringsslib op een duurzame, betrouwbare en efficiënte manier kan worden uitgevoerd.

 • Project Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer

  Projectwebsite: Het Paterswoldsemeer is voor de stad Groningen en omgeving een belangrijk recreatiegebied. Het waterschap werkt aan de waterkwaliteit van het meer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).