Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Die dijk voldoet niet meer aan de eisen voor veiligheid. Daarom moet de dijk versterkt worden. Zo zorgen we ervoor dat we ons ook in de toekomst goed beschermen tegen overstromingen.

Alle informatie over dit project kun je lezen op de projectwebsite:

Lauwersmeerdijk.noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?